Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của Milou
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 1-i 4,800 pts  13 / 19 167
2 12 Swap 985 pts  8 / 13 187
3 2 Ball Pool 3 pts  11 / 22 433
4 24 Hours Rally 1,200 pts  20 / 23 151
5 3 Card Poker 1,000 pts  8 / 11 46
6 3D SuperBall 1 pts  7 / 9 56
7 5 Reel Slots 1,018 pts  4 / 7 44
8 Ace Blackjack 3,475 pts  5 / 11 55
9 Acne Be Gone 5,100 pts  18 / 20 155
10 Add Like Mad -15 pts  17 / 18 407
11 Aero Chaos 53,200 pts  7 / 13 103
12 Aim and Fire 1,106 pts  20 / 30 244
13 Alchemy II 996 pts  13 / 18 196
14 Alien Invasion 69 pts  4 / 13 129
15 Alu`s Revenge 146,570 pts  21 / 41 1,282
16 Amazon Quest 13,988 pts  9 / 14 186
17 Ant Burner 1,492 pts  6 / 7 50
18 Aqua Massaqua 10 pts  7 / 15 113
19 Arachnid Falls 1,560 pts  11 / 11 44
20 Asteroid Field 29 pts  6 / 9 78
21 Atomica 660 pts  11 / 15 75
22 Babycal Throw 70 pts  12 / 12 1,672
23 Ball Toucher 2,475 pts  14 / 17 65
24 Balloony 1,145 pts  22 / 25 401
25 Bat & Mouse 2 1,200 pts  6 / 6 86
26 Battle Star 300 pts  4 / 5 16
27 Beat The Meter 30 pts  11 / 13 113
28 Beer Golf 82 pts  3 / 8 144
29 Beetle Bomp 3,555 pts  9 / 10 98
30 Billards 5,524 pts  23 / 29 1,708
31 Bingo 977 pts  4 / 5 32
32 Birdy 2 pts  9 / 10 59
33 BlackJack Solitaire 3,545 pts  2 / 9 62
34 Blob Twist 1,060 pts  10 / 10 108
35 Block Down 300 pts  7 / 8 50
36 Blocks 12,500 pts  16 / 49 8,805
37 Blocks 2 93,888 pts  10 / 23 763
38 Bomby Bomy 400 pts  13 / 14 175
39 Boomerang Mayhem 100 pts  4 / 7 27
40 Bounce Back 5,782 pts  7 / 13 46
41 Bow Hunter 175 pts  17 / 22 148
42 Brain Force 61,300 pts  11 / 22 290
43 Brainiac 1,699 pts  20 / 30 1,027
44 Brainy Smurfs Bad Day 8 pts  6 / 8 80
45 Breakout 430 pts  10 / 12 63
46 Bubble Blubb Real 620 pts  8 / 11 79
47 Bubble Bugs 6,030 pts  4 / 10 77
48 Bubble Shooter 505,180 pts  3 / 27 1,875
49 Bubbles 83 pts  9 / 9 53
50 Bueno Rufus 450 pts  6 / 7 79
51 Bunker 24 pts  17 / 17 279
52 Canyon Glider -- pts  5 / 7 37
53 Card Frenzy 6,800 pts  5 / 8 55
54 Catapult 150 pts  6 / 10 47
55 Cepheus 35,700 pts  4 / 6 16
56 Cheese Hunt 300 pts  8 / 8 91
57 Collapse 3,640 pts  14 / 43 2,856
58 Color Jumper 1,010 pts  6 / 11 236
59 Color Reactor 2 4,530 pts  19 / 22 1,597
60 Color-Rado -900 pts  18 / 18 136
61 Cone Crazy 230 pts  7 / 8 56
62 Connect 2 35,250 pts  7 / 9 282
63 Conundrum 3D 185 pts  6 / 6 155
64 Cosmic Switch 15,730 pts  5 / 7 63
65 Counting The Stars 96 pts  10 / 15 92
66 Crab Ball 11 pts  10 / 12 266
67 Crate Escape 55 pts  6 / 6 125
68 Crazy Castle 51,000 pts  3 / 3 20
69 Crazy Closet 105 pts  33 / 41 454
70 Crazy Kimono Doll Assault -- pts  8 / 9 36
71 Cubitsu 9,000 pts  8 / 9 220
72 Daffy Jumper -- pts  7 / 8 107
73 Desert Battle 5 pts  4 / 7 26
74 Dibblez Memory 992 pts  7 / 7 166
75 Dick Quick`s Island Adventure 1 pts  5 / 6 26
76 Dizzy 20 pts  12 / 13 242
77 Dodging Circles 338 pts  9 / 10 82
78 Dolphin 4,216 pts  6 / 8 34
79 Domino Pressure 13 pts  14 / 26 558
80 Dont Let Go 1,343 pts  16 / 18 337
81 Driller 154 pts  18 / 18 166
82 Drop Bloxs 1,760 pts  12 / 12 58
83 Duck Hunter 39 pts  21 / 22 89
84 efruitslots 290 pts  7 / 8 44
85 Egg Maze 400 pts  15 / 15 202
86 El Emigrante 1,174 pts  2 / 4 17
87 Export Extreme 3,718 pts  4 / 4 9
88 Extreme Skate 55,400 pts  6 / 9 48
89 Falldown 36,960 pts  3 / 4 19
90 Fast Food Fiasco 9,950 pts  1 / 6 452
91 Fastfood 1,622 pts  4 / 5 48
92 Fisherman Sam 171 pts  13 / 14 414
93 Fishing Impossible -- pts  4 / 8 18
94 Fishy -- pts  5 / 9 51
95 Flash Pegs 101 pts  16 / 22 236
96 Flashball 45 pts  5 / 5 30
97 Floats 8,866 pts  1 / 6 43
98 Flower Frenzy 8,270 pts  9 / 27 1,360
99 FreeCell (Solitaire) 245 pts  1 / 13 156
100 Frog Mania 8,670 pts  6 / 16 144
101 FruitDrop 2,323 pts  3 / 3 20
102 Fruity Basket 392 pts  6 / 6 72
103 Fruity Shuffler 4 pts  9 / 12 151
104 Gold Miner 9,151 pts  4 / 8 133
105 Great Gazoo Space Chase 162 pts  2 / 2 7
106 Grid Game 3,095 pts  1 / 19 216
107 Hammered 788 pts  5 / 6 20
108 Hamu 22,400 pts  5 / 5 14
109 Harry Potter Galleon 11,825 pts  2 / 3 18
110 Hatch 67 pts  11 / 13 87
111 Heineken! -- pts  6 / 6 16
112 Hexed 2,075 pts  2 / 2 17
113 Hexxagon 34 pts  20 / 32 1,879
114 Hi-Lo 4,081 pts  3 / 6 29
115 Hyper Doughe 273 pts  5 / 6 40
116 Infex 6,840 pts  10 / 14 194
117 JawaShoot 9,715 pts  2 / 4 39
118 Jewel Thief 499 pts  6 / 6 43
119 JigSaw Puzzle Monkey 1,600 pts  4 / 6 29
120 Juggler 1,020 pts  4 / 4 6
121 Jumping Troll 3,435 pts  3 / 4 18
122 Jungle Dave -- pts  7 / 7 15
123 Keno 100 pts  8 / 14 58
124 Koala Lander -- pts  3 / 3 19
125 Lepre2Kong -- pts  2 / 2 12
126 Lines 3 pts  21 / 21 320
127 Lost Your Marbles? 2,728 pts  3 / 4 21
128 Mahjong Connect 1,225 pts  9 / 12 960
129 Mahjongg 2 26,774 pts  16 / 19 19,375
130 Mahjongg Toy Chest 7,009 pts  3 / 4 130
131 Marble Motion 306 pts  3 / 7 80
132 McDonalds -32,400 pts  5 / 7 88
133 Mercury Drops 215 pts  9 / 14 279
134 Mind Your Marbles 540 pts  20 / 20 1,046
135 Mined Out 38 pts  4 / 6 42
136 Missile Maze -- pts  4 / 4 31
137 Moebius Syndrome 70 pts  5 / 12 317
138 Mom-Jongg! 9,876 pts  2 / 3 20
139 Money Money Money 270 pts  6 / 6 38
140 Monster Hatch 2,622 pts  1 / 4 32
141 Monster Munch 7,100 pts  13 / 13 102
142 Mosaic 2,784 pts  2 / 4 28
143 Mumu 150 pts  12 / 13 167
144 Nautilo 190 pts  2 / 2 5
145 Numbles - Search -- pts  2 / 4 43
146 Nut The Taps 817 pts  2 / 2 5
147 Pacman 290 pts  22 / 22 1,935
148 Pahhh -- pts  1 / 1 8
149 Paint Ball 20 pts  8 / 8 28
150 Panic Room 21 pts  11 / 12 90
151 Paradise Island:Jig Saw Puzzle 4,500 pts  6 / 6 47
152 Pedal Power 1,200 pts  2 / 4 18
153 Pendulumeca 22 pts  5 / 5 78
154 Pepsi Pinball 4,625,740 pts  2 / 9 34
155 Pharaohs Treasure 557,900 pts  4 / 8 55
156 Ping Pong 100 pts  7 / 7 202
157 Pinheadz 1,580 pts  4 / 8 164
158 Plops 5,575 pts  1 / 10 203
159 Poux 37,800 pts  4 / 6 45
160 Pumpkin`s Ballade 100 pts  8 / 8 107
161 Pyramid Solitaire 160 pts  3 / 3 192
162 R.S.V.P 485 pts  5 / 7 100
163 Rebound 173 pts  2 / 3 33
164 Robot Chicken Killers 829 pts  3 / 6 20
165 Roulette 4 999 pts  1 / 2 4
166 Scope Assault 18 pts  11 / 11 38
167 Shoot 825 pts  12 / 18 99
168 Simon 1 pts  15 / 17 91
169 Smaugs Schatkist 1,325 pts  3 / 4 12
170 Snake -- pts  26 / 29 1,290
171 Snowball Of Doom 20 pts  2 / 4 59
172 Soccer Ball 7 pts  7 / 7 30
173 Space Ace 52,700 pts  2 / 5 19
174 Space Invaders 17,630 pts  2 / 3 15
175 Spin Balls -- pts  10 / 10 112
176 Sports Smash 67,600 pts  6 / 14 243
177 Square Bear Reversi 5,014 pts  15 / 21 896
178 Squares 2 1,099 pts  13 / 13 154
179 Star Ball 4,080 pts  5 / 5 85
180 Star Flight 220,880 pts  3 / 4 18
181 Star Fly 3,770 pts  2 / 3 18
182 Stress Relief Paintball 280 pts  23 / 23 954
183 Super Villain Smash Out! 575 pts  2 / 2 6
184 Swap Match 2,580 pts  6 / 9 53
185 Swirl Jong 8,635 pts  3 / 3 30
186 Techno Bounce 995 pts  2 / 3 7
187 Tetris 9,580 pts  11 / 15 1,178
188 Tetrollapse 24,000 pts  9 / 10 47
189 Tightrope 8 pts  5 / 5 14
190 Tontie 1,385 pts  2 / 2 6
191 Towers of Hanoi 153 pts  16 / 19 578
192 Trail Blazer 2 pts  9 / 15 50
193 Tunnel Rush 72,000 pts  4 / 5 15
194 Ultimate Ping 60 pts  18 / 21 351
195 Ultimate Snake -- pts  6 / 9 58
196 Vlax 205 pts  4 / 4 33
197 Wack N Egg 13 pts  5 / 6 15
198 Waffle Boys Jungle Adventure 330 pts  2 / 3 8
199 Wall Ball 55 pts  4 / 4 11
200 Wheres The Ball 1,000 pts  3 / 4 32
201 Who Wants To Be A Millionaire 1,000 pts  2 / 2 24
202 Word Jam 110 pts  9 / 9 388
203 X-Pipes 200 pts  13 / 15 1,142
204 Zoo Keeper 11,860 pts  13 / 15 727
Thống kê cá nhân

Milou
Số lần về nhất : 8
Số lần về nhì : 24
Số lần về ba : 17
Lọt vào "Top 10" : 100
Số trò chơi đã tham gia của Milou: 204
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,513
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC