Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Ace Blackjack Điểm cao
Mô tả: Hit, Stand, Double down or claim insurance in this casino game.
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

2 Trang  1 2 >

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 nicochiphai 4,400 pts 14-02-2009 @ 11:15 AM
2 BacBIM 4,100 pts 10-02-2009 @ 03:31 PM
3 ngominhtri 3,900 pts 15-02-2006 @ 04:01 PM
4 HRV 3,800 pts 10-12-2005 @ 09:43 PM
5 Milou 3,475 pts 30-11-2005 @ 09:16 AM
6 luffy 3,200 pts 17-11-2005 @ 09:33 AM
7 NguoiVN 2,000 pts cc 11-11-2005 @ 11:10 AM
8 Hoa bưởi trắng 1,998 pts 28-10-2011 @ 04:39 PM
9 nhanongduatai 1,665 pts 18-10-2008 @ 01:17 AM
10 Sir_Reb 1,118 pts 20-03-2009 @ 01:21 AM

2 Trang  1 2 >

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 13 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 13 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC