Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    2 Hand Poker Điểm cao
Mô tả: 2 Hand Poker Slingo Style!
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 Tiểu Vũ 126,225 pts 01-04-2006 @ 09:26 AM
2 Sir_Reb 4,125 pts 05-08-2008 @ 08:10 AM
3 pluto 3,900 pts VUI QUA LA VUI 01-04-2006 @ 07:55 AM
4 tieuhaidong 2,380 pts 10-12-2005 @ 01:11 AM
5 Gaup 2,125 pts 25-11-2008 @ 04:46 PM
6 fotech 1,575 pts 05-01-2008 @ 01:58 AM
7 h2990123 1,300 pts THAT LA HAY 09-12-2005 @ 08:10 PM
8 DTN 1,225 pts 02-12-2005 @ 01:19 AM
9 ah2004 665 pts 14-03-2006 @ 02:05 AM
10 Mặc Lan 525 pts 13-09-2006 @ 12:47 AM

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 6 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 6 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC