Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Banker Brokers Điểm cao
Mô tả: Banker Brokers Slingo!*
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

2 Trang  1 2 >

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 Sir_Reb 30,300 pts het sanh den thung, da the con tu quy...!! 29-07-2008 @ 05:20 AM
2 hạt mít 6,450 pts ớ á â ă 14-12-2007 @ 04:23 AM
3 fotech 5,750 pts 06-01-2008 @ 03:34 PM
4 soctettoc 4,950 pts 16-12-2007 @ 01:29 PM
5 Snake 3,500 pts 10-05-2006 @ 05:30 PM
6 DTN 2,910 pts 02-12-2005 @ 01:35 AM
7 ngocnghech 2,850 pts 02-02-2009 @ 07:35 PM
8 Mặc Lan 2,570 pts 13-09-2006 @ 10:34 PM
9 Evil 2,250 pts mình cảm giác... bị lừa 12-12-2007 @ 01:42 PM
10 summoner131 2,150 pts 30-11-2005 @ 02:28 AM

2 Trang  1 2 >

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 25 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 25 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC