Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    1-i Điểm cao
Mô tả: Collect all the green blobs.
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

2 Trang  1 2 >

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 Sir_Reb 15,500 pts 27-07-2008 @ 05:47 AM
2 Apomethe 15,000 pts 13-03-2007 @ 08:47 AM
3 khoaitayran 14,200 pts ư hứ 27-07-2006 @ 04:28 PM
4 summoner131 11,600 pts Hop La 11-03-2006 @ 05:46 AM
5 grass 7,700 pts 17-10-2005 @ 09:51 PM
6 Thủy thủ mặt trăng 7,200 pts 03-04-2006 @ 08:17 PM
7 netwalker 7,000 pts 17-10-2005 @ 12:12 PM
8 toetoetoe 6,900 pts chóng mặt quá 08-05-2007 @ 02:37 AM
9 ngautuan 6,500 pts 30-07-2006 @ 04:38 PM
10 POPEYE 6,500 pts 23-05-2007 @ 07:11 AM

2 Trang  1 2 >

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 29 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 29 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC