Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Attraction Điểm cao
Mô tả: Dodge the two circles for as long as possible.
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

2 Trang  1 2 >

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 summoner131 16,981 pts may quá bác Phá a laugh.gif 23-04-2006 @ 07:48 PM
2 phatastic 10,396 pts úi chà 23-04-2006 @ 04:59 PM
3 HRV 3,646 pts 18-04-2006 @ 04:05 AM
4 Tiểu Vũ 3,056 pts 21-04-2006 @ 08:30 AM
5 luffy 2,786 pts 15-04-2006 @ 03:32 PM
6 Dân làng Ven 2,156 pts laugh1.gif 21-04-2006 @ 05:41 PM
7 khoaitayran 2,081 pts 15-04-2006 @ 08:11 PM
8 xauzai 1,741 pts Ko te lam! 08-04-2006 @ 10:05 PM
9 Thủy thủ mặt trăng 1,736 pts Hic :( 20-04-2006 @ 06:42 PM
10 cudomo 1,601 pts 28-08-2006 @ 04:28 PM

2 Trang  1 2 >

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 27 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 27 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC