Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của Minh Tí
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 2 Ball Pool 11 pts  1 / 22 433
2 24 Hours Rally 20,300 pts  11 / 23 151
3 3D Car Driver 150 pts  5 / 16 72
4 3D SuperBall 10 pts  3 / 9 56
5 Air Balls 126 pts  10 / 13 199
6 Americas Army 41,950 pts  39 / 41 344
7 Arkanoid Flash 8,750 pts  5 / 10 71
8 Billards 9,306 pts  7 / 29 1,708
9 Blocks 9,400 pts  39 / 49 8,805
10 Bubble Blubb Real 550 pts  9 / 11 79
11 Flower Frenzy 2,350 pts  26 / 27 1,360
12 Jade Dagger 120 pts  2 / 2 7
13 Muay Thai 220 pts  10 / 15 165
14 Panic Room 31 pts  8 / 12 90
15 Radial Pong 258 pts  14 / 16 193
Thống kê cá nhân

Minh Tí
Số lần về nhất : 1
Số lần về nhì : 1
Số lần về ba : 1
Lọt vào "Top 10" : 7
Số trò chơi đã tham gia của Minh Tí: 15
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,484
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC