Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của Hổ mang đại sư
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 24 Hours Rally 4,700 pts  14 / 23 151
2 3D Car Driver 430 pts  2 / 16 72
3 AeroPlane -- pts  13 / 15 103
4 Alpine Escape 1,170 pts  9 / 14 97
5 Americas Army 55,982 pts  26 / 41 344
6 Amira 1,500 pts  5 / 5 46
7 Balloony 1,570 pts  19 / 25 401
8 Billards 9,325 pts  6 / 29 1,708
9 Blocks 11,700 pts  18 / 49 8,805
10 Bomber Bob 150 pts  9 / 11 58
11 Bomberman 61,500 pts  16 / 20 264
12 Bow Hunter -- pts  20 / 22 148
13 Bubble Shooter 25,990 pts  17 / 27 1,875
14 Bubbles 246 pts  7 / 9 53
15 Camera Killer 323 pts  3 / 7 101
16 Clash`N Slash 552,660 pts  6 / 12 74
17 Color-Rado 700 pts  7 / 18 136
18 Cone Crazy 70 pts  8 / 8 56
19 Corn Pile 105 pts  15 / 19 209
20 Crazy Battle 4,000 pts  11 / 18 80
21 Dogfight 23 pts  3 / 7 27
22 Duck Hunter 74 pts  4 / 22 89
23 F/A-18 Hornet 142 pts  1 / 1 8
24 Falldown 436 pts  4 / 4 19
25 Hats Off! 4,000 pts  3 / 8 44
26 Mario Kart Extreme 775 pts  4 / 5 27
27 Meychis Desoilles Park 218 pts  5 / 8 72
28 Ping Pong 600 pts  6 / 7 202
29 Shoot 1,150 pts  3 / 18 99
Thống kê cá nhân

Hổ mang đại sư
Số lần về nhất : 1
Số lần về nhì : 1
Số lần về ba : 4
Lọt vào "Top 10" : 13
Số trò chơi đã tham gia của Hổ mang đại sư: 29
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,484
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC