Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của Mitdac
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 2 Ball Pool 4 pts  9 / 22 433
2 24 Hours Rally 1,000 pts  22 / 23 151
3 3D Car Driver 90 pts  9 / 16 72
4 Americas Army 58,336 pts  24 / 41 344
5 Bomber Bob 230 pts  7 / 11 58
6 Crazy Keepups 1 pts  15 / 15 72
7 Dare Level 1 pts  7 / 8 64
8 Duck Hunter 72 pts  6 / 22 89
9 Fly Plane -- pts  6 / 7 29
10 Muay Thai 719 pts  6 / 15 165
Thống kê cá nhân

Mitdac
Số lần về nhất : 0
Số lần về nhì : 0
Số lần về ba : 0
Lọt vào "Top 10" : 7
Số trò chơi đã tham gia của Mitdac: 10
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,484
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC