Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của Hà Nội
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 12 Swap 120 pts  13 / 13 187
2 2 Ball Pool 1 pts  17 / 22 433
3 3D Car Driver 170 pts  4 / 16 72
4 3D SuperBall -- pts  9 / 9 56
5 5 Reel Slots 999 pts  5 / 7 44
6 Acne Be Gone 10,800 pts  4 / 20 155
7 Agent Footy 1: Chasing Change -- pts  9 / 11 70
8 AiB 6,140 pts  11 / 20 224
9 Aim and Fire 686 pts  25 / 30 244
10 Air Typer 30 pts  17 / 18 501
11 Airport Security 120 pts  4 / 6 70
12 Alchemy II 1,318 pts  8 / 18 196
13 Amazon Quest 18 pts  13 / 14 186
14 Americas Army 30,238 pts  40 / 41 344
15 Anchor Ball 40 pts  6 / 11 57
16 Apple Eater -100 pts  19 / 19 132
17 Aqua Massaqua -- pts  12 / 15 113
18 Aquarium Sprengischen 353 pts  10 / 10 62
19 Baby Boom 196,000 pts  5 / 16 538
20 Babycal Throw 880 pts  7 / 12 1,648
21 Balloony 4,235 pts  3 / 25 401
22 Banker Brokers 1,100 pts  13 / 13 62
23 Barty 350 pts  12 / 14 204
24 Beach Bobbing Bob -- pts  23 / 23 488
25 Bike Mania on ICE -- pts  10 / 13 89
26 Bike Stunts -- pts  7 / 7 91
27 Billards 887 pts  29 / 29 1,708
28 Birdy 1 pts  10 / 10 59
29 BlackJack Solitaire 590 pts  5 / 9 62
30 Boat Blow 23 pts  6 / 6 32
31 Bomberman -59,250 pts  19 / 20 264
32 Boo 1 pts  3 / 3 34
33 Bookworm -- pts  11 / 12 67
34 Bounce Back 1,393 pts  10 / 13 46
35 Brain Force 3,000 pts  20 / 22 290
36 Brainiac 1,716 pts  17 / 30 1,027
37 Bump Copter 829 pts  2 / 11 69
38 Camera Killer -- pts  7 / 7 101
39 Car Park Chaos -15 pts  7 / 7 304
40 Castle Defender 16 pts  13 / 13 69
41 Catapult 50 pts  9 / 10 47
42 Chairlift Challenge 260 pts  4 / 6 70
43 Clash`N Slash 15,410 pts  11 / 12 74
44 Condom 350 pts  8 / 12 80
45 Corn Pile 155 pts  9 / 19 209
46 Coyote Roll 464,608 pts  3 / 3 15
47 Crazy Battle 350 pts  15 / 18 80
48 Crazy Cube 2,516 pts  13 / 14 107
49 Dare Level 1 pts  8 / 8 64
50 DeadEye 3,837 pts  16 / 17 256
51 Dealer 2 -5,000 pts  5 / 8 71
52 Diesel and Death 87,665 pts  1 / 3 39
53 Domino Pressure 2 pts  26 / 26 558
54 Dont Let Go 241 pts  17 / 18 337
55 Driller 251 pts  16 / 18 166
56 Drunk Klunk 58,811 pts  9 / 17 105
57 Duck Hunt 52,500 pts  5 / 13 80
58 Fish Shooter 220 pts  7 / 8 34
59 Fishy -- pts  9 / 9 51
60 Flash Pegs -- pts  21 / 22 236
61 Flower Frenzy 1,300 pts  27 / 27 1,360
62 Frog Mania 880 pts  16 / 16 144
63 Fruity Basket 2,992 pts  4 / 6 72
64 General Tank -- pts  11 / 11 40
65 HangARoo v2 -- pts  17 / 19 480
66 Hungry Hungry Mario 286 pts  10 / 13 70
67 Infex 160 pts  14 / 14 194
68 Inspector Parker -- pts  10 / 12 66
69 Jewel Thief 11,297 pts  3 / 6 43
70 Mahjong Connect 50 pts  12 / 12 960
71 Mahjongg 2 38,464 pts  13 / 19 19,371
72 Mario Capeglide 31 pts  7 / 10 56
73 Mario Tetris 3 240 pts  8 / 9 79
74 Nemo 189 pts  8 / 12 97
75 Pipe Mania 1 pts  5 / 5 31
76 Poux 16,500 pts  5 / 6 45
77 Sports Smash 45,700 pts  11 / 14 243
78 Stress Relief Paintball 5,680 pts  6 / 23 954
79 Tomato Fun 200 pts  5 / 6 43
80 Triclops 16,110 pts  10 / 12 130
81 Zoo Keeper 630 pts  15 / 15 727
Thống kê cá nhân

Hà Nội
Số lần về nhất : 1
Số lần về nhì : 1
Số lần về ba : 4
Lọt vào "Top 10" : 40
Số trò chơi đã tham gia của Hà Nội: 81
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,484
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC