Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của tuấn_anh88
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 2 Ball Pool 1 pts  18 / 22 433
2 24 Hours Rally 24,000 pts  8 / 23 151
3 3 Card Poker 2,890 pts  3 / 11 46
4 3D Car Driver 120 pts  8 / 16 72
5 4 Wheel Madness 350 pts  7 / 12 68
6 Alpine Escape 1,500 pts  7 / 14 97
7 Americas Army 46,634 pts  34 / 41 344
8 Art Thief -- pts  10 / 10 61
9 Bomberman 147,750 pts  10 / 20 264
Thống kê cá nhân

tuấn_anh88
Số lần về nhất : 0
Số lần về nhì : 0
Số lần về ba : 1
Lọt vào "Top 10" : 6
Số trò chơi đã tham gia của tuấn_anh88: 9
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,484
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC