Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của Tit
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 Air Typer -- pts  18 / 18 501
2 Alu`s Revenge 227,130 pts  10 / 41 1,282
3 Atomica 5,830 pts  3 / 15 75
4 Blocks 2 125,157 pts  5 / 23 763
5 Brain Force 56,900 pts  13 / 22 290
6 Brainiac 1,741 pts  9 / 30 1,027
7 Caray Snake 78,650 pts  2 / 12 179
8 Catavacuum 1,378 pts  14 / 16 180
9 Collapse 6,075 pts  3 / 43 2,856
10 Color Reactor 2 10,600 pts  3 / 22 1,597
11 Cosmic Switch 21,280 pts  3 / 7 63
12 Counting The Stars 127 pts  8 / 15 92
13 Crystal Clear 754,878 pts  1 / 12 94
14 Cubis 2 : Arcade 269,330 pts  1 / 8 62
15 Dibblez Memory 2,292 pts  2 / 7 166
16 Domino Pressure 28 pts  6 / 26 558
17 Double Deuce 879,400 pts  2 / 12 334
18 Driller 248 pts  17 / 18 166
19 Flash Invaders 2 83 pts  10 / 11 120
20 Flash Pegs 9 pts  19 / 22 236
21 Hamu 45,100 pts  2 / 5 14
22 Harvest Day 13,297 pts  3 / 11 158
23 Lines 13,170 pts  1 / 21 320
24 Mahjongg 2 46,390 pts  12 / 19 19,375
25 Marble Motion 524 pts  1 / 7 80
26 Mercury Drops 55 pts  14 / 14 279
27 Plops 2,525 pts  6 / 10 203
28 Puzzle Express 343,679 pts  1 / 8 217
29 ScrewBall 3,039 pts  5 / 7 745
30 Square Bear Reversi 5,014 pts  16 / 21 896
31 Swap Match 3,830 pts  5 / 9 53
32 Tatto Artist 2,434 pts  4 / 9 51
33 Tetrollapse 106,000 pts  8 / 10 47
34 The Collector 29,175 pts  7 / 13 64
35 Triclops 385,020 pts  3 / 12 130
36 Ultra Black 70,340 pts  4 / 7 477
37 X-Pipes 5,360 pts  2 / 15 1,142
38 Yahtzee 6 pts  4 / 5 19
39 Zyrx 2,100 pts  4 / 5 17
Thống kê cá nhân

Tit
Số lần về nhất : 5
Số lần về nhì : 5
Số lần về ba : 6
Lọt vào "Top 10" : 15
Số trò chơi đã tham gia của Tit: 39
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,513
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC