Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của Mặc Lan
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 12 Swap 1,520 pts  6 / 13 187
2 2 Ball Pool 6 pts  6 / 22 433
3 2 Hand Poker 525 pts  10 / 10 98
4 3 Card Poker 2,220 pts  5 / 11 46
5 3D Car Driver 50 pts  13 / 16 72
6 3D Net Blazer 6 pts  9 / 13 115
7 Acne Be Gone 300 pts  19 / 20 155
8 Aim and Fire 1,125 pts  11 / 30 244
9 Air Balls 161 pts  9 / 13 199
10 Airport Security 30 pts  5 / 6 70
11 Alchemy II 1,259 pts  9 / 18 196
12 Alien 230 pts  11 / 18 56
13 Alien Invasion 22 pts  12 / 13 129
14 Alphabet Soup 135 pts  14 / 14 128
15 Alpine Escape 1,650 pts  6 / 14 97
16 Alu`s Revenge 64,560 pts  33 / 41 1,282
17 Apple Eater 1,638 pts  13 / 19 132
18 Aqua Massaqua 100 pts  6 / 15 113
19 AquaField 99 pts  2 / 16 135
20 Arcade Animals 3 52 pts  10 / 13 85
21 Art Thief 150,800 pts  5 / 10 61
22 Asteroids 120 pts  8 / 8 22
23 Avoision 107 pts  7 / 7 48
24 Baby Boom -- pts  15 / 16 538
25 Babycal Throw 170 pts  11 / 12 1,672
26 Baecker 1,980 pts  4 / 4 44
27 Banker Brokers 2,570 pts  8 / 13 62
28 BattleShip 215 pts  4 / 9 65
29 Beach Bobbing Bob 5 pts  16 / 23 488
30 Beat The Meter 539 pts  3 / 13 113
31 Beaver Dive -- pts  14 / 14 169
32 Beer Golf 115 pts  7 / 8 144
33 Beetle Bomp 13,720 pts  8 / 10 98
34 Bingo 7,634 pts  1 / 5 32
35 Birdy 6 pts  6 / 10 59
36 BlackJack Solitaire 2,410 pts  4 / 9 62
37 Blob Twist 8,240 pts  5 / 10 108
38 Blocks 2 58,585 pts  17 / 23 763
39 Bomberman 131,250 pts  12 / 20 264
40 Bombjack 2 [ New Levels ] 4,400 pts  12 / 12 125
41 Bomby Bomy 1,260 pts  10 / 14 175
42 Bookworm -- pts  10 / 12 67
43 Bow Hunter -- pts  21 / 22 148
44 Brainiac 1,737 pts  10 / 30 1,027
45 Bubble Blubb Real 390 pts  10 / 11 79
46 Bubble Shooter 3,380 pts  26 / 27 1,875
47 Bueno Rufus 690 pts  5 / 7 79
48 Busy Burger 23,900 pts  2 / 6 105
49 Canyon Glider -- pts  6 / 7 37
50 Caray Snake 19,040 pts  9 / 12 179
51 Card Frenzy 8,000 pts  4 / 8 55
52 Castle Defender 1,866 pts  5 / 13 69
53 Catapult 150 pts  7 / 10 47
54 Catch Roo 707 pts  10 / 14 47
55 City Jumper: NY Bonus Edition 4 pts  7 / 10 54
56 Collapse 1,454 pts  28 / 43 2,856
57 Color Reactor 2 2,255 pts  22 / 22 1,597
58 Congestion Chaos 687 pts  2 / 4 20
59 Connect 2 81,270 pts  4 / 9 282
60 Corn Pile 105 pts  16 / 19 209
61 Corp Fishing -- pts  4 / 4 21
62 Cosmic Switch 14,700 pts  7 / 7 63
63 Crab Ball 17 pts  9 / 12 266
64 Crate Escape 708 pts  1 / 6 125
65 Crazy Battle 300 pts  16 / 18 80
66 Crazy Closet 129 pts  23 / 41 454
67 Crystal Clear 51,930 pts  8 / 12 94
68 Cubefield 51,750 pts  9 / 10 31
69 Cubis 2 : Arcade 28,880 pts  5 / 8 62
70 Curse of Anubis 8,750 pts  3 / 7 43
71 Dachser 13,893 pts  1 / 8 228
72 Delibeery 894 pts  5 / 7 21
73 Desert Dash 816 pts  2 / 7 73
74 Dibblez Memory 1,417 pts  5 / 7 166
75 Dick Quick`s Island Adventure 1 pts  6 / 6 26
76 Dinner Danger 10,600 pts  2 / 3 7
77 Dodging Circles 775 pts  5 / 10 82
78 Dolphin 14,621 pts  3 / 8 34
79 efruitslots 470 pts  6 / 8 44
80 Egg Maze 3,300 pts  5 / 15 202
81 Escape From Castle Doom 5,750 pts  1 / 4 20
82 Fish Shooter 190 pts  8 / 8 34
83 Flash Invaders 2 14 pts  11 / 11 120
84 Flash Pegs 271 pts  11 / 22 236
85 Flower Frenzy 6,500 pts  17 / 27 1,360
86 Fun with Lemons -- pts  7 / 7 56
87 Gandys Quest 875 pts  2 / 2 12
88 Gastetribune 17 pts  2 / 3 15
89 Gem Mania 7,130 pts  2 / 4 42
90 Ghost Hunter 3,350 pts  2 / 2 16
91 GI Joe Mantis Attack -- pts  3 / 3 5
92 GI Joe Scuba Sweep 60 pts  3 / 4 11
93 Gold Diggers 645 pts  3 / 6 19
94 Gold Miner 4,379 pts  6 / 8 133
95 Gollums Rings 84 pts  3 / 5 10
96 Grave Robber 38,800 pts  1 / 2 18
97 Heineken! 4,100 pts  1 / 6 16
98 Hexxagon 24 pts  30 / 32 1,879
99 Hot Water 13,300 pts  4 / 9 163
100 Inspector Parker 1,852 pts  3 / 12 66
101 Iso-Infected 700 pts  6 / 15 61
102 JawaShoot 8,150 pts  3 / 4 39
103 Jewel Thief 6,536 pts  4 / 6 43
104 JigSaw Puzzle Dog 301 pts  5 / 6 42
105 Jungle Dave 160 pts  2 / 7 15
106 Kaizen Racing 30,650 pts  2 / 4 32
107 Keno 999 pts  4 / 6 22
108 Keno 100 pts  7 / 14 58
109 Lepre2Kong 300 pts  1 / 2 12
110 Lil Johnnys Aquarium Adventure, 700 pts  1 / 1 5
111 Links Rupee Madness 300 pts  4 / 4 41
112 Marble Motion 170 pts  7 / 7 80
113 Mario Capeglide 17 pts  10 / 10 56
114 Mario Kart Extreme 1,025 pts  3 / 5 27
115 Mario Tetris 3 11,307 pts  6 / 9 79
116 McDonalds -32,200 pts  4 / 7 88
117 Mercury Drops 195 pts  11 / 14 279
118 Mili&Tari Copter 261 pts  1 / 3 7
119 Mined Out 8 pts  6 / 6 42
120 MoFro 6 pts  2 / 2 8
121 Mon Buster 21,300 pts  2 / 3 17
122 Mordor Mountain Madness 500 pts  3 / 3 10
123 Munchy Man 5,780 pts  5 / 6 26
124 Nautilo 415 pts  1 / 2 5
125 Nemo 3,584 pts  4 / 12 97
126 Numbles - Search -- pts  3 / 4 43
127 Pacman 2,060 pts  19 / 22 1,935
128 Panic Room 28 pts  9 / 12 90
129 Parasitesi 200 pts  10 / 10 91
130 Pendulumeca 347 pts  3 / 5 78
131 Pharaohs Treasure 67,400 pts  8 / 8 55
132 Plops 3,275 pts  4 / 10 203
133 Rainman 1,075 pts  1 / 4 27
134 Road Hogs 17 pts  1 / 3 12
135 Road Trip 8,675 pts  2 / 4 7
136 Running Man 30 pts  3 / 5 16
137 S.O.S 95 pts  1 / 2 16
138 Simon 2 pts  8 / 17 91
139 Sports Bar -- pts  2 / 2 6
140 Stackopolis 121,500 pts  3 / 4 17
141 Stan James Freekick 2 pts  4 / 4 20
142 Stress Relief Paintball 4,380 pts  13 / 23 954
143 Super Hacky Sack 1,507 pts  2 / 3 29
144 Super Mario Power Coins 26,700 pts  5 / 5 12
145 Swap Match 4,020 pts  4 / 9 53
146 The Collector 22,900 pts  12 / 13 64
147 The Scorpion Puzzler 1,584 pts  3 / 3 5
148 Traffic Control 137 pts  4 / 5 113
149 Triclops -- pts  12 / 12 130
150 Turtle Bridge 170 pts  2 / 2 6
151 Ultimate Billiards 97 pts  4 / 4 47
152 Upside Down 77,350 pts  5 / 9 87
153 Waffle Boys Jungle Adventure 20 pts  3 / 3 8
154 Zyrx 2,700 pts  3 / 5 17
Thống kê cá nhân

Mặc Lan
Số lần về nhất : 13
Số lần về nhì : 17
Số lần về ba : 18
Lọt vào "Top 10" : 75
Số trò chơi đã tham gia của Mặc Lan: 154
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,513
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC