Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của hồn nhiên
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 12 Swap 720 pts  10 / 13 187
2 Atomica 1,600 pts  8 / 15 75
3 Beaver Dive 12,900 pts  4 / 14 169
4 Blocks 10,800 pts  26 / 49 8,805
5 Blocks 2 247,223 pts  1 / 23 763
6 Bombjack 2 [ New Levels ] 7,400 pts  10 / 12 125
7 Caray Snake 78,650 pts  1 / 12 179
8 Chopper Chase 307 pts  5 / 8 33
9 Crate Escape 677 pts  2 / 6 125
10 Crystal Clear 197,379 pts  6 / 12 94
11 Driller 500 pts  11 / 18 166
12 Fisherman Sam 111,837 pts  2 / 14 414
13 Gold Miner 195,893 pts  1 / 8 133
14 Hexxagon 35 pts  19 / 32 1,879
15 Hungry Hungry Mario 267 pts  11 / 13 70
16 Keno 100 pts  11 / 14 58
17 Lines 350 pts  18 / 21 320
18 Mario Capeglide 347 pts  5 / 10 56
19 Mind Your Marbles 14,350 pts  4 / 20 1,046
20 Pyramid Solitaire 965 pts  2 / 3 192
21 Snake 1,057 pts  14 / 29 1,290
22 Tetris 205,418 pts  2 / 15 1,178
23 Tetrollapse 232,000 pts  4 / 10 47
24 Upside Down 130,420 pts  4 / 9 87
25 Word Jam 1,617 pts  7 / 9 388
Thống kê cá nhân

hồn nhiên
Số lần về nhất : 3
Số lần về nhì : 4
Số lần về ba : 0
Lọt vào "Top 10" : 11
Số trò chơi đã tham gia của hồn nhiên: 25
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,513
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC