Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của grass
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 1-i 7,700 pts  5 / 19 167
2 AeroPlane 102 pts  4 / 15 103
3 Alphabet Soup 1,247 pts  5 / 14 128
4 Alu`s Revenge 222,350 pts  11 / 41 1,282
5 AquaField 76 pts  5 / 16 135
6 Blocks 11,500 pts  20 / 49 8,805
7 Caray Snake 43,650 pts  8 / 12 179
8 Collapse 1,461 pts  27 / 43 2,856
9 Corn Pile 395 pts  7 / 19 209
10 Crazy Closet 92 pts  36 / 41 454
11 Crazy Kimono Doll Assault 181 pts  3 / 9 36
12 Daffy Jumper 400 pts  5 / 8 107
13 Extreme Skate 50,700 pts  7 / 9 48
14 Floats 130 pts  4 / 6 43
15 Flower Frenzy 3,890 pts  25 / 27 1,360
16 Fruity Shuffler 14 pts  6 / 12 151
17 Hexxagon 40 pts  10 / 32 1,879
18 Iso-Infected 1,200 pts  2 / 15 61
19 Monster Munch 10,300 pts  10 / 13 102
20 Panic Room 79 pts  3 / 12 90
21 Parasitesi 250 pts  9 / 10 91
22 Pingu Sports! 340 pts  2 / 9 213
23 POOM! 600 pts  4 / 4 37
24 Pumpkin`s Ballade 2,660 pts  6 / 8 107
25 R.S.V.P 980 pts  4 / 7 100
26 Simon 1 pts  13 / 17 91
27 Square Bear Reversi 9,500 pts  4 / 21 896
28 Time for Trouble! 980 pts  5 / 8 89
29 Ultimate Ping 135 pts  12 / 21 351
30 Ultimate Snake 43 pts  3 / 9 58
Thống kê cá nhân

grass
Số lần về nhất : 0
Số lần về nhì : 2
Số lần về ba : 3
Lọt vào "Top 10" : 18
Số trò chơi đã tham gia của grass: 30
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,513
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC