Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của mưa
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 1-i 4,800 pts  14 / 19 167
2 3D Car Driver 60 pts  10 / 16 72
3 3D Net Blazer 1 pts  13 / 13 115
4 AeroPlane -- pts  12 / 15 103
5 Alchemy II 959 pts  14 / 18 196
6 Alpine Escape 350 pts  13 / 14 97
7 Alu`s Revenge 113,050 pts  26 / 41 1,282
8 Asteroids 630 pts  7 / 8 22
9 Bat & Mouse 2 2,800 pts  5 / 6 86
10 Billards 7,874 pts  14 / 29 1,708
11 Birdy 2 pts  8 / 10 59
12 Blocks 12,600 pts  14 / 49 8,805
13 Boomerang Mayhem -- pts  7 / 7 27
14 Bubble Shooter 261,740 pts  5 / 27 1,875
15 Bueno Rufus -- pts  7 / 7 79
16 Camera Killer -- pts  6 / 7 101
17 Caray Snake 4,480 pts  10 / 12 179
18 Castle Defender 1,114 pts  12 / 13 69
19 Cheese Hunt 1,000 pts  6 / 8 91
20 Chopper Challenge 18 pts  20 / 22 234
21 Chopper Chase 68 pts  7 / 8 33
22 City Jumper: NY Bonus Edition 2 pts  8 / 10 54
23 Clash`N Slash 4,865 pts  12 / 12 74
24 Collapse 1,534 pts  23 / 43 2,856
25 Color Reactor 2 6,155 pts  13 / 22 1,597
26 Conveyor 20 pts  10 / 11 48
27 Copter 27 pts  5 / 5 23
28 Corn Pile 220 pts  8 / 19 209
29 Crazy Closet 155 pts  15 / 41 454
30 Daffy Jumper 600 pts  3 / 8 107
31 Desert Battle 1 pts  7 / 7 26
32 Diamond Chaser 53 pts  5 / 5 32
33 Diver Duck 3 pts  3 / 4 20
34 Doc Ock Rampage 20,400 pts  9 / 9 55
35 Dolphin 4,035 pts  7 / 8 34
36 Domino Pressure 15 pts  12 / 26 558
37 Equilibrium 40 pts  5 / 5 26
38 Extreme Skate 76,800 pts  5 / 9 48
39 Fire Fighter -- pts  5 / 5 9
40 Fishing Impossible 333 pts  2 / 8 18
41 Fishy -- pts  6 / 9 51
42 Floats 40 pts  5 / 6 43
43 Flower Frenzy 4,390 pts  24 / 27 1,360
44 HangARoo v2 3 pts  7 / 19 480
45 Hats Off! 3,280 pts  6 / 8 44
46 Hexxagon 37 pts  12 / 32 1,879
47 Infex 15,520 pts  9 / 14 194
48 Koala Lander -- pts  2 / 3 19
49 Mario Kart Extreme 2,675 pts  2 / 5 27
50 Mario Tetris 3 198 pts  9 / 9 79
51 Mind Your Marbles 1,260 pts  18 / 20 1,046
52 Moment Zero -- pts  4 / 4 23
53 Monkey Mayhem 25,850 pts  2 / 2 10
54 Monkey Nut -- pts  3 / 4 14
55 Monster Munch 8,600 pts  11 / 13 102
56 Mood Match 801 pts  10 / 10 73
57 Moon Lander 200 pts  8 / 11 79
58 Mordor Mountain Madness 860 pts  2 / 3 10
59 Mumu 420 pts  3 / 13 167
60 Nude Runner 750 pts  8 / 9 56
61 Pacman 3,750 pts  17 / 22 1,935
62 Panic Room 3 pts  12 / 12 90
63 Pedal Power 506 pts  4 / 4 18
64 Ping Pong 9,700 pts  3 / 7 202
65 Pinheadz 890 pts  7 / 8 164
66 Pool Online 1,260 pts  8 / 9 340
67 POOM! 2,050 pts  2 / 4 37
68 R.S.V.P 260 pts  7 / 7 100
69 Reflex Shot 5,945 pts  2 / 3 9
70 RocketMX Racing 11,375 pts  1 / 2 28
71 Rumble Ball 6,280 pts  4 / 4 11
72 S.O.S -- pts  2 / 2 16
73 Shoot 575 pts  17 / 18 99
74 Simon -- pts  16 / 17 91
75 Snake -- pts  28 / 29 1,290
76 Sonic Blox 60 pts  4 / 4 30
77 Space Ace 400 pts  5 / 5 19
78 Sports Smash 44,200 pts  12 / 14 243
79 Spy Hunter -- pts  5 / 5 21
80 Squish 127 pts  8 / 10 42
81 Stress Relief Paintball 740 pts  22 / 23 954
82 Techno Bounce 550 pts  3 / 3 7
83 Ten Pin Bowling 59 pts  2 / 2 22
84 The Collector 28,450 pts  9 / 13 64
85 The Shell Game 50 pts  4 / 4 20
86 The Viking 952 pts  6 / 7 43
87 Tiger Moth -- pts  5 / 5 13
88 Time for Trouble! 860 pts  6 / 8 89
89 Tobby: Crisis 58,735 pts  2 / 2 5
90 Tuer Tuer Tuer 420 pts  12 / 12 139
91 Ultimate Snake -- pts  8 / 9 58
92 Vlax 270 pts  3 / 4 33
93 Wall Ball 95 pts  3 / 4 11
94 Zoo Keeper 6,990 pts  14 / 15 727
Thống kê cá nhân

mưa
Số lần về nhất : 1
Số lần về nhì : 10
Số lần về ba : 8
Lọt vào "Top 10" : 47
Số trò chơi đã tham gia của mưa: 94
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,513
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC