Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    3D Car Driver Điểm cao
Mô tả: A simple 3D Car game.
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

2 Trang  1 2 >

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 Sir_Reb 600 pts 27-07-2008 @ 05:54 AM
2 Hổ mang đại sư 430 pts 26-11-2005 @ 09:52 AM
3 BacBIM 350 pts 07-03-2009 @ 06:01 PM
4 Hà Nội 170 pts 22-06-2007 @ 08:11 PM
5 timo 150 pts 21-12-2005 @ 07:26 AM
6 summoner131 140 pts 09-11-2005 @ 11:16 PM
7 fotech 120 pts 03-01-2008 @ 03:00 AM
8 tuấn_anh88 120 pts 11-01-2008 @ 07:28 PM
9 Mitdac 90 pts 17-02-2006 @ 07:07 AM
10 mưa 60 pts 09-11-2005 @ 10:17 PM

2 Trang  1 2 >

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 3 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 3 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC