Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    3 Card Poker Điểm cao
Mô tả: just like @ the casino!
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

2 Trang  1 2 >

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 Gaup 3,465 pts 25-11-2008 @ 04:35 PM
2 Sir_Reb 3,400 pts 05-08-2008 @ 06:48 AM
3 tuấn_anh88 2,890 pts thường thôi 26-02-2008 @ 12:11 AM
4 POPEYE 2,285 pts 23-05-2007 @ 04:58 AM
5 Mặc Lan 2,220 pts 13-09-2006 @ 01:03 AM
6 ngocnghech 1,670 pts 05-08-2008 @ 05:56 PM
7 DTN 1,450 pts 02-12-2005 @ 01:02 AM
8 Milou 1,000 pts 30-11-2005 @ 09:21 AM
9 nqtuan04 1,000 pts 29-03-2008 @ 07:03 PM
10 BacBIM 1,000 pts 25-11-2008 @ 08:07 PM

2 Trang  1 2 >

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 14 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 14 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC