Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của HRV
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 4 Wheel Madness 1,060 pts  4 / 12 68
2 Ace Blackjack 3,800 pts  4 / 11 55
3 Alu`s Revenge 34,360 pts  39 / 41 1,282
4 Attraction 3,646 pts  3 / 18 126
5 Baby Boom 82,800 pts  12 / 16 538
6 Ball Eat 1,340 pts  7 / 10 486
7 Catavacuum 2,574 pts  11 / 16 180
8 Chopper Challenge 189 pts  16 / 22 234
9 Crazy Keepups 26 pts  9 / 15 72
10 Desert Dash 386 pts  6 / 7 73
11 Hot Water 9,450 pts  5 / 9 163
12 Irritating Game 5 pts  7 / 7 196
13 Lines 1,000 pts  15 / 21 320
14 LiNES 5,840 pts  1 / 6 32
15 Mind Your Marbles 1,650 pts  16 / 20 1,046
16 Mumu 132 pts  13 / 13 167
17 Qwerty 50,530 pts  5 / 9 38
18 Radial Pong 258 pts  15 / 16 193
19 Trail Blazer 4 pts  6 / 15 50
20 Ultimate Ping 220 pts  6 / 21 351
Thống kê cá nhân

HRV
Số lần về nhất : 1
Số lần về nhì : 0
Số lần về ba : 1
Lọt vào "Top 10" : 10
Số trò chơi đã tham gia của HRV: 20
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,511
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC