Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của summoner131
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 1-i 11,600 pts  4 / 19 167
2 24 Hours Rally 24,000 pts  2 / 23 151
3 3D Car Driver 140 pts  6 / 16 72
4 Acne Be Gone 10,800 pts  2 / 20 155
5 Add Like Mad 2,701 pts  6 / 18 407
6 AeroPlane 66 pts  6 / 15 103
7 Alloy Arena 22,010 pts  5 / 14 136
8 Alpine Escape 860 pts  10 / 14 97
9 Americas Army 60,697 pts  20 / 41 344
10 Amira 12,400 pts  1 / 5 46
11 Angel Power Racing 7,570 pts  5 / 6 41
12 Arh Tiger 960 pts  7 / 12 103
13 Attraction 16,981 pts  1 / 18 126
14 Baby Boom 82,300 pts  13 / 16 538
15 Ball Eat 2,280 pts  4 / 10 486
16 Balloony 1,155 pts  21 / 25 401
17 Banker Brokers 2,150 pts  10 / 13 62
18 BarBQ Beef 970 pts  7 / 13 181
19 Barty 5,590 pts  5 / 14 204
20 BattleShip 264 pts  1 / 9 65
21 Beaver Dive 5,000 pts  10 / 14 169
22 Bike Mania on ICE 1,326 pts  2 / 13 89
23 Billards 9,862 pts  3 / 29 1,708
24 Blocks 8,600 pts  45 / 49 8,805
25 Blocks 2 102,937 pts  9 / 23 763
26 Bomberman 197,250 pts  1 / 20 264
27 Boomerang Mayhem 726 pts  1 / 7 27
28 Bow Hunter 2,025 pts  7 / 22 148
29 Brain Force 24,900 pts  18 / 22 290
30 Brainiac 1,741 pts  8 / 30 1,027
31 Brainy Smurfs Bad Day 666 pts  2 / 8 80
32 Bubble Bugs 17,050 pts  2 / 10 77
33 Bubble Shooter 1,226,760 pts  1 / 27 1,875
34 Bump Copter 665 pts  9 / 11 69
35 Bunker 664 pts  10 / 17 279
36 Call of Duty 2 33 pts  7 / 17 54
37 Car Park Chaos 465 pts  3 / 7 304
38 Castle Defender 1,763 pts  7 / 13 69
39 Catch Roo 1,262 pts  6 / 14 47
40 Cell Out 14,870 pts  1 / 8 65
41 Cheese Hunt 9,100 pts  1 / 8 91
42 Chopper Challenge 1,170 pts  8 / 22 234
43 Clash`N Slash 538,180 pts  7 / 12 74
44 Classroom Fighter 4,090 pts  1 / 4 32
45 Color Jumper 590 pts  9 / 11 236
46 Color Reactor 2 7,485 pts  8 / 22 1,597
47 Condom 220 pts  12 / 12 80
48 Cone Crazy 750 pts  1 / 8 56
49 Contra 186,450 pts  1 / 6 16
50 Conveyor 370 pts  6 / 11 48
51 Counting The Stars 60 pts  14 / 15 92
52 Crazy Battle 7,000 pts  8 / 18 80
53 Crazy Castle 82,500 pts  2 / 3 20
54 Crazy Closet 121 pts  27 / 41 454
55 Crazy Cube 21,036 pts  5 / 14 107
56 Crazy Keepups 25 pts  10 / 15 72
57 Crazy Kimono Doll Assault 85 pts  4 / 9 36
58 Cubefield 279,225 pts  2 / 10 31
59 CyBalls 3,170 pts  4 / 5 34
60 Defence The Game 2,909 pts  3 / 3 24
61 Demonic Defense 2 665 pts  11 / 14 142
62 Desert Battle 16 pts  1 / 7 26
63 Diver Duck 8 pts  1 / 4 20
64 Dizzy 810 pts  4 / 13 242
65 Dodging Circles 369 pts  8 / 10 82
66 Dolphin 9,563 pts  4 / 8 34
67 Domino Pressure 26 pts  7 / 26 558
68 Donkey Rocket 1,684 pts  4 / 5 27
69 Dont Let Go 36,766 pts  10 / 18 337
70 Drunk Klunk 179,491 pts  4 / 17 105
71 Duck Hunt 54,000 pts  4 / 13 80
72 Duck Hunter 77 pts  2 / 22 89
73 Egg Maze 5,700 pts  1 / 15 202
74 El Emigrante 1,336 pts  1 / 4 17
75 Endless Flight 423 pts  9 / 14 313
76 Escape From Castle Doom 1,650 pts  3 / 4 20
77 Extreme Skate 140,650 pts  4 / 9 48
78 Fire At Will 6,900 pts  5 / 9 32
79 Flatout Mini Game 454 pts  2 / 5 25
80 Fling The Candidate 65,000 pts  7 / 8 263
81 Flower Frenzy 7,030 pts  15 / 27 1,360
82 Fly Plane 38 pts  1 / 7 29
83 Flyer 153 pts  1 / 4 18
84 Ghost Hunter 3,550 pts  1 / 2 16
85 GI JOE: Skyburst 80 pts  1 / 2 4
86 Grid Game 1,625 pts  15 / 19 216
87 GTA 28 pts  1 / 3 9
88 Hats Off! 3,630 pts  4 / 8 44
89 Home Run 247 pts  1 / 24 496
90 Hot Shots 85 pts  5 / 6 33
91 Hungry Hungry Mario 377 pts  6 / 13 70
92 Infex 25,830 pts  7 / 14 194
93 Iso-Infected 8,250 pts  1 / 15 61
94 Konnectors 52,830 pts  3 / 4 65
95 Lines 350 pts  17 / 21 320
96 Long Jump 33 pts  1 / 6 30
97 Matrix Dock Defense 2,120 pts  3 / 6 47
98 Maus Force Attack 1,250 pts  2 / 2 7
99 Mercury Drops 195 pts  10 / 14 279
100 Moment Zero 102,258 pts  1 / 4 23
101 Monkey Taxi 24,040 pts  1 / 2 26
102 Monster Munch 10,600 pts  8 / 13 102
103 Moon Lander 200 pts  7 / 11 79
104 Moto X 9,406 pts  1 / 3 27
105 Muay Thai 8,013 pts  2 / 15 165
106 Operation Maus 350 pts  4 / 4 25
107 Pacman 42,060 pts  9 / 22 1,935
108 Paint Ball 190 pts  5 / 8 28
109 Panic Room 85 pts  2 / 12 90
110 Ping Pong 12,300 pts  2 / 7 202
111 Pingu Sports! 360 pts  1 / 9 213
112 Piss Off 4,723 pts  6 / 9 40
113 Plumber 2 21,526 pts  3 / 6 86
114 Pool Online 1,380 pts  7 / 9 340
115 Pumpkin`s Ballade 8,320 pts  2 / 8 107
116 Puzzle Express 6,550 pts  7 / 8 217
117 Quibeland 35,700 pts  2 / 7 26
118 Shoot 1,050 pts  4 / 18 99
119 Snake 1,303 pts  11 / 29 1,290
120 Snowy 375,710 pts  1 / 1 10
121 Soccer Ball 11 pts  5 / 7 30
122 Space Ace 530,250 pts  1 / 5 19
123 Spell Catcher 6,000 pts  1 / 1 4
124 Spiderman 80 pts  3 / 3 5
125 Square Bear Reversi 8,420 pts  6 / 21 896
126 Squares 2 3,481 pts  11 / 13 154
127 Squish 507 pts  5 / 10 42
128 Stress Relief Paintball 5,380 pts  8 / 23 954
129 Suds 582 pts  10 / 12 120
130 Super Flash Mario Bros 19,700 pts  3 / 3 24
131 Super Mario Rampage 6,550 pts  2 / 4 22
132 Switchit 5,310 pts  7 / 10 97
133 Tatto Artist 1,417 pts  5 / 9 51
134 The Return to Pearl Harbor 158 pts  4 / 5 10
135 The Viking 11,433 pts  1 / 7 43
136 Towers of Hanoi 31 pts  1 / 19 578
137 Tubin' on Lake Tyler 17,975 pts  3 / 6 15
138 Tunnel Rush 80,500 pts  3 / 5 15
139 Twiddle Stix 40,000 pts  10 / 12 70
140 UFO 101 2,221 pts  9 / 11 397
141 Ultimate Ping 410 pts  2 / 21 351
142 X-Pipes 4,450 pts  4 / 15 1,142
143 x227 93,493 pts  1 / 11 79
144 Zoo Keeper 16,090 pts  11 / 15 727
Thống kê cá nhân

summoner131
Số lần về nhất : 33
Số lần về nhì : 17
Số lần về ba : 11
Lọt vào "Top 10" : 68
Số trò chơi đã tham gia của summoner131: 144
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,511
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC