Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của Thủy thủ mặt trăng
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 1-i 7,200 pts  6 / 19 167
2 4 Wheel Madness 556 pts  6 / 12 68
3 Acne Be Gone 7,400 pts  14 / 20 155
4 AiB 67,222 pts  2 / 20 224
5 Alien 50 pts  15 / 18 56
6 Anthrax Jelly 15 pts  6 / 6 132
7 Apple Eater -21 pts  18 / 19 132
8 Aquarium Sprengischen 493 pts  8 / 10 62
9 Arachnid Falls 2,160 pts  9 / 11 44
10 Art Thief 57,500 pts  7 / 10 61
11 Attraction 1,736 pts  9 / 18 126
12 Ball Toucher 17,671 pts  4 / 17 65
13 BarBQ Beef 1,950 pts  4 / 13 181
14 Barty 400 pts  11 / 14 204
15 Beach Bobbing Bob 8 pts  10 / 23 488
16 Beat The Meter 129 pts  9 / 13 113
17 Beaver Dive 3,700 pts  12 / 14 169
18 Billards 9,737 pts  4 / 29 1,708
19 Bola 5,500 pts  7 / 8 62
20 Bubble Bugs 450 pts  9 / 10 77
21 Bump Copter 762 pts  3 / 11 69
22 Bunker 2,034 pts  2 / 17 279
23 Catapult 790 pts  2 / 10 47
24 Cepheus 6,600 pts  5 / 6 16
25 Cheese Hunt 2,000 pts  3 / 8 91
26 Chopper Challenge 2,501 pts  3 / 22 234
27 Copter 836 pts  4 / 5 23
28 Counting The Stars 84 pts  12 / 15 92
29 Crazy Closet 173 pts  3 / 41 454
30 Crazy Keepups 9 pts  13 / 15 72
31 Crystal Clear 915 pts  12 / 12 94
32 Cubis 2 : Arcade 12,150 pts  8 / 8 62
33 Curse of Anubis 1,500 pts  7 / 7 43
34 Cursor Man 448 pts  4 / 7 38
35 CyBalls 670 pts  5 / 5 34
36 Daffy Jumper -- pts  8 / 8 107
37 Dizzy 60 pts  10 / 13 242
38 Domino Pressure 5 pts  25 / 26 558
39 Dont Let Go 47,110 pts  8 / 18 337
40 Double Wires 109 pts  3 / 8 48
41 Drunk Klunk 45,892 pts  12 / 17 105
42 Egg Maze 2,100 pts  10 / 15 202
43 Endless Flight 723 pts  3 / 14 313
44 Fishing Impossible -- pts  7 / 8 18
45 Fishy -- pts  7 / 9 51
46 Flash Invaders 2 2,395 pts  3 / 11 120
47 Flower Frenzy 11,550 pts  1 / 27 1,360
48 Fruity Shuffler 4 pts  10 / 12 151
49 Gafoor The Gadha 5,790 pts  2 / 6 38
50 Greedy Smurfs Bakeries 84 pts  5 / 6 28
51 Grid Game 2,466 pts  5 / 19 216
52 Hammered -8,427 pts  6 / 6 20
53 Harvest Day 13,350 pts  2 / 11 158
54 Hatch 90 pts  6 / 13 87
55 Highway Patrol 1,450 pts  3 / 7 19
56 Irritating Game 15 pts  6 / 7 196
57 Jumping Troll 2,868 pts  4 / 4 18
58 Jungle Monkey 300 pts  1 / 2 22
59 Kaizen Racing 45,877 pts  4 / 4 32
60 Kung Fu Hustle 2 1,600 pts  3 / 3 23
61 Lines 50 pts  19 / 21 320
62 Massive Attack 7,425 pts  3 / 3 39
63 Mep Ball 127 pts  2 / 3 7
64 Mili&Tari Copter 218 pts  2 / 3 7
65 Mind Me Bloody Beer 36 pts  6 / 7 38
66 Monkey Nut -- pts  4 / 4 14
67 Pacman 7,070 pts  15 / 22 1,935
68 Pacman Japan 370 pts  2 / 4 21
69 Park The Caravan 1,967 pts  1 / 4 36
70 Pepsi Pinball 872,818 pts  8 / 9 34
71 Pingu Sports! 140 pts  5 / 9 213
72 Planarity 82 pts  5 / 5 23
73 Plops 1,775 pts  7 / 10 203
74 Prehistoric 15,453 pts  2 / 4 32
75 Quick Words 3,480 pts  6 / 9 211
76 Rag Doll Avalanche 2 73 pts  3 / 3 21
77 Red and Blue 179 pts  4 / 5 64
78 Red Bull FluTag 96 pts  3 / 5 63
79 Santa Copter 73,384 pts  4 / 5 36
80 Simon 1 pts  11 / 17 91
81 Snake 2,921 pts  2 / 29 1,290
82 Squadron Angel -- pts  3 / 7 50
83 Squares 2 3,985 pts  10 / 13 154
84 Stress Relief Paintball 9,860 pts  2 / 23 954
85 Suds 237 pts  12 / 12 120
86 Switchit 890 pts  10 / 10 97
87 Tiny Creatures 1,492 pts  5 / 6 34
88 Tire Toss 440 pts  3 / 8 457
89 Tomato Fun 150 pts  6 / 6 43
90 Toon Shift 103,870 pts  7 / 8 57
91 Towers of Hanoi 66 pts  12 / 19 578
92 Trail Blazer 2 pts  7 / 15 50
93 Turbocharged Penguins! 144 pts  4 / 6 45
94 Twiddle Stix 44,000 pts  5 / 12 70
95 Twisted Nipples 1,289 pts  4 / 8 33
96 UFO 101 2,503 pts  6 / 11 397
97 Ultimate Ping 85 pts  14 / 21 351
98 WordZ 20 pts  2 / 3 32
99 X-Pipes 70 pts  15 / 15 1,142
Thống kê cá nhân

Thủy thủ mặt trăng
Số lần về nhất : 3
Số lần về nhì : 12
Số lần về ba : 14
Lọt vào "Top 10" : 53
Số trò chơi đã tham gia của Thủy thủ mặt trăng: 99
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,511
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC