Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của bonjovi
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 24 Hours Rally 24,000 pts  4 / 23 151
2 Add Like Mad 1,944 pts  9 / 18 407
3 Angel Power Racing 20,820 pts  2 / 6 41
4 Balloony 3,645 pts  5 / 25 401
5 Brainiac 1,688 pts  24 / 30 1,027
6 Catavacuum 11,316 pts  3 / 16 180
7 Catch Roo 858 pts  8 / 14 47
8 City Jumper: NY Bonus Edition 2 pts  9 / 10 54
9 Connect 2 54,090 pts  6 / 9 282
10 DeadEye 3,892 pts  15 / 17 256
11 Dick Quick`s Island Adventure 2 pts  3 / 6 26
12 Dinner Danger 7,100 pts  3 / 3 7
13 Dragonfly 1,340 pts  4 / 7 39
14 Duck Hunter 68 pts  7 / 22 89
15 Flash Pegs 267 pts  14 / 22 236
16 Flower Frenzy 5,980 pts  18 / 27 1,360
17 Fun with Lemons 13 pts  5 / 7 56
18 General Tank 122 pts  1 / 11 40
19 Highway Hunter 4,550 pts  3 / 3 10
20 Highway Patrol 750 pts  4 / 7 19
21 Lines 3,400 pts  11 / 21 320
22 Muay Thai 102 pts  13 / 15 165
23 Mumu 171 pts  11 / 13 167
24 Pharaohs Treasure 643,900 pts  3 / 8 55
25 Radial Pong 258 pts  16 / 16 193
26 Robot Chicken Killers 991 pts  2 / 6 20
27 Speed Biker 43,041 pts  1 / 6 51
28 Stress Relief Paintball 2,080 pts  17 / 23 954
29 Tetrollapse 213,000 pts  5 / 10 47
Thống kê cá nhân

bonjovi
Số lần về nhất : 2
Số lần về nhì : 2
Số lần về ba : 5
Lọt vào "Top 10" : 11
Số trò chơi đã tham gia của bonjovi: 29
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,511
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC