Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của nhanongduatai
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 12 Swap 1,050 pts  7 / 13 187
2 2 Ball Pool 1 pts  19 / 22 433
3 24 Hours Rally 4,200 pts  15 / 23 151
4 Ace Blackjack 1,665 pts  9 / 11 55
5 Alpine Escape 2,910 pts  2 / 14 97
6 Amazon Quest 13,168 pts  10 / 14 186
7 Baby Boom 133,900 pts  8 / 16 538
8 Beach Bobbing Bob 2 pts  20 / 23 488
9 Blocks 9,000 pts  43 / 49 8,805
10 Blocks 2 119,593 pts  6 / 23 763
11 Brainiac 1,716 pts  18 / 30 1,027
12 Collapse 1,129 pts  40 / 43 2,856
13 Crazy Battle -1,600 pts  17 / 18 80
14 Cubix Says 14 pts  3 / 8 64
15 Curse of Anubis 8,250 pts  5 / 7 43
16 FreeCell (Solitaire) -- pts  12 / 13 156
17 Hexxagon 32 pts  25 / 32 1,879
18 Inspector Parker 865 pts  6 / 12 66
19 Lines 700 pts  16 / 21 320
20 Memory 3D 38 pts  2 / 3 14
21 Mind Your Marbles 4,410 pts  15 / 20 1,046
22 Moebius Syndrome -- pts  12 / 12 317
23 Mom-Jongg! 7,338 pts  3 / 3 20
24 Swoosh 40 pts  3 / 3 7
25 Ultra Black 38,620 pts  5 / 7 477
26 Xlight 7,388 pts  3 / 8 63
Thống kê cá nhân

nhanongduatai
Số lần về nhất : 0
Số lần về nhì : 2
Số lần về ba : 4
Lọt vào "Top 10" : 8
Số trò chơi đã tham gia của nhanongduatai: 26
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,511
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC