Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của Jive
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 AiB 2,390 pts  17 / 20 224
2 Attraction 952 pts  16 / 18 126
3 Brain Force 243,000 pts  4 / 22 290
4 Chopper Challenge 18 pts  21 / 22 234
5 Color Jumper -- pts  11 / 11 236
6 Color Reactor 2 9,615 pts  5 / 22 1,597
7 Counting The Stars 52 pts  15 / 15 92
8 Domino Pressure 49 pts  1 / 26 558
9 Dont Let Go 128,969 pts  5 / 18 337
10 Dots 45 pts  4 / 6 74
11 Drunk Klunk 56,022 pts  11 / 17 105
12 Egg Maze 4,600 pts  3 / 15 202
13 Endless Flight 43 pts  14 / 14 313
14 Flower Frenzy 5,760 pts  21 / 27 1,360
15 Home Run 79 pts  4 / 24 496
16 Infex 1,540 pts  12 / 14 194
17 Iso-Infected 400 pts  12 / 15 61
18 Lines 2,000 pts  12 / 21 320
19 Mahjong Connect 1,480 pts  2 / 12 960
20 Mahjongg 2 101,352 pts  6 / 19 19,374
21 Mahjongg Toy Chest 9,349 pts  2 / 4 130
22 Switchit 16,860 pts  5 / 10 97
Thống kê cá nhân

Jive
Số lần về nhất : 1
Số lần về nhì : 2
Số lần về ba : 1
Lọt vào "Top 10" : 7
Số trò chơi đã tham gia của Jive: 22
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,511
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC