Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Ant Burner Điểm cao
Mô tả: Hold the magifying glass over the ants to burn them
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 Sir_Reb 14,643 pts 25-07-2008 @ 01:31 PM
2 nicochiphai 11,625 pts 24-11-2007 @ 07:20 AM
3 Apomethe 8,870 pts 17-05-2007 @ 05:03 AM
4 cudomo 8,748 pts 28-08-2006 @ 04:24 PM
5 POPEYE 6,726 pts 23-05-2007 @ 07:36 AM
6 Milou 1,492 pts 29-11-2005 @ 02:23 PM
7 ngoi_xom 646 pts amazing ! 21-05-2009 @ 10:36 PM

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 26 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 26 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC