Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của Gaup
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 2 Ball Pool 7 pts  5 / 22 433
2 2 Hand Poker 2,125 pts  5 / 10 98
3 3 Card Poker 3,465 pts  1 / 11 46
4 Air Typer 3,473 pts  13 / 18 501
5 Alphabet Soup 940 pts  7 / 14 128
6 Blocks 9,600 pts  37 / 49 8,805
7 Blocks 2 43,754 pts  22 / 23 763
8 Flash Back -- pts  2 / 2 9
9 FreeCell (Solitaire) -- pts  13 / 13 156
10 Keno 1,200 pts  1 / 14 58
11 Logrunner -- pts  2 / 2 5
12 Poacher Patrol 32,190 pts  1 / 1 7
13 Rick Dangerous 1,600 pts  1 / 1 5
14 Road Hogs 9 pts  2 / 3 12
15 Roulette 4,000 pts  1 / 3 16
16 Roulette 4 499 pts  2 / 2 4
17 Snake + 26 pts  4 / 6 47
18 Sub 2 320 pts  1 / 1 2
19 Ultimate Greed Poker Slingo 2,150 pts  1 / 1 5
20 Yahtzee 192 pts  3 / 5 19
Thống kê cá nhân

Gaup
Số lần về nhất : 7
Số lần về nhì : 4
Số lần về ba : 1
Lọt vào "Top 10" : 4
Số trò chơi đã tham gia của Gaup: 20
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,513
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC