Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của CAM
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 Alu`s Revenge 339,030 pts  7 / 41 1,282
2 Amazon Quest 61,216 pts  2 / 14 186
3 Baecker 4,740 pts  3 / 4 44
4 Ball Toucher 9,862 pts  9 / 17 65
5 Billards 8,807 pts  11 / 29 1,708
6 Bola 14,675 pts  4 / 8 62
7 Bubble Shooter 519,060 pts  2 / 27 1,875
8 Catavacuum 3,364 pts  7 / 16 180
9 Chain Letters 42,810 pts  1 / 11 1,451
10 Color Jumper 720 pts  7 / 11 236
11 Counting The Stars 287 pts  1 / 15 92
12 Crazy Cube 18,427 pts  8 / 14 107
13 Domino Pressure 22 pts  9 / 26 558
14 Dont Let Go 142,969 pts  4 / 18 337
15 Dots 55 pts  3 / 6 74
16 Drop Bloxs 2,215 pts  10 / 12 58
17 Egg Maze 2,900 pts  7 / 15 202
18 Frog Mania 5,735 pts  8 / 16 144
19 Fruity Shuffler 31 pts  3 / 12 151
20 Grid Game 2,131 pts  10 / 19 216
21 Hatch 112 pts  3 / 13 87
22 Infex 26,880 pts  5 / 14 194
23 Iso-Infected 500 pts  10 / 15 61
24 Kcly Diamonds 4,160 pts  3 / 3 6
25 Lines 12,180 pts  2 / 21 320
26 Mep Ball 54 pts  3 / 3 7
27 Mind Your Marbles 5,140 pts  13 / 20 1,046
28 Monster Munch 11,200 pts  7 / 13 102
29 Pingu Sports! 170 pts  4 / 9 213
30 Plops 4,325 pts  3 / 10 203
31 Sports Smash 79,100 pts  4 / 14 243
32 Square Bear Reversi 8,321 pts  8 / 21 896
33 Squares 2 5,413 pts  7 / 13 154
34 Time for Trouble! 250 pts  8 / 8 89
35 Zoo Keeper 26,480 pts  3 / 15 727
Thống kê cá nhân

CAM
Số lần về nhất : 2
Số lần về nhì : 3
Số lần về ba : 8
Lọt vào "Top 10" : 20
Số trò chơi đã tham gia của CAM: 35
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,511
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC