Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của phatastic
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 Aim and Fire 1,113 pts  17 / 30 244
2 Attraction 10,396 pts  2 / 18 126
3 Billards 9,274 pts  8 / 29 1,708
4 Blocks 11,000 pts  23 / 49 8,805
5 Boiler Breakdown 372,402 pts  1 / 5 47
6 Bola 21,850 pts  3 / 8 62
7 Brainiac 1,748 pts  4 / 30 1,027
8 Bubble Bugs 12,330 pts  3 / 10 77
9 Bubble Fairy 916 pts  6 / 7 35
10 Catapult 200 pts  5 / 10 47
11 Catavacuum 1,617 pts  13 / 16 180
12 Cell Out 2,930 pts  6 / 8 65
13 Chopper Challenge 3,395 pts  1 / 22 234
14 Collapse 1,202 pts  37 / 43 2,856
15 Color Jumper 380 pts  10 / 11 236
16 Color Reactor 2 3,505 pts  21 / 22 1,597
17 Conundrum 3D 130 pts  4 / 6 155
18 Crazy Closet 123 pts  26 / 41 454
19 Cubix Says 7 pts  7 / 8 64
20 Drunk Klunk 38,089 pts  14 / 17 105
21 Duck Hunter 44 pts  19 / 22 89
22 Fastfood 2,404 pts  3 / 5 48
23 Fisherman Sam 9,563 pts  6 / 14 414
24 Flower Frenzy 10,490 pts  4 / 27 1,360
25 FreeCell (Solitaire) 50 pts  2 / 13 156
26 Grave Robber -- pts  2 / 2 18
27 Hamu 68,300 pts  1 / 5 14
28 Hexxagon 35 pts  18 / 32 1,879
29 Keno 97 pts  12 / 14 58
30 Lines 7,770 pts  3 / 21 320
31 Mazed & Confused 350 pts  1 / 2 9
32 Muay Thai 151 pts  12 / 15 165
33 Pacman 60,760 pts  5 / 22 1,935
34 Panic Room 47 pts  6 / 12 90
35 Puzzle Maniax 1,400 pts  5 / 6 21
36 Sentenced -- pts  4 / 4 39
37 Slider Puzzle 110 pts  3 / 4 37
38 Slidermania 2,101 pts  3 / 5 34
39 Speedys Pyramid Rescue 970 pts  1 / 1 6
40 Towers of Hanoi 74 pts  13 / 19 578
41 Twiddle Stix 64,000 pts  3 / 12 70
42 Whammy 5,518 pts  3 / 3 7
Thống kê cá nhân

phatastic
Số lần về nhất : 5
Số lần về nhì : 3
Số lần về ba : 8
Lọt vào "Top 10" : 14
Số trò chơi đã tham gia của phatastic: 42
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,511
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC