Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của Memory
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 Amazon Quest 47 pts  12 / 14 186
2 Bubble Shooter 153,960 pts  9 / 27 1,875
3 Cell Out 50 pts  8 / 8 65
4 Click Clack 6,750 pts  5 / 5 42
5 Cubefield 178,020 pts  3 / 10 31
6 Domino Pressure 8 pts  21 / 26 558
7 Dont Let Go 19,118 pts  12 / 18 337
8 Drop Bloxs 4,200 pts  7 / 12 58
9 Duck Hunt 7,500 pts  11 / 13 80
10 Egg Maze 3,300 pts  4 / 15 202
11 Fruity Shuffler 1 pts  11 / 12 151
12 Hatch 67 pts  12 / 13 87
13 Iso-Infected 400 pts  13 / 15 61
14 Lines 7,010 pts  5 / 21 320
15 Monster Munch 8,300 pts  12 / 13 102
16 Puzzle Maniax 600 pts  6 / 6 21
17 Tetris 4,381 pts  13 / 15 1,178
18 Zoo Keeper 20,870 pts  7 / 15 727
Thống kê cá nhân

Memory
Số lần về nhất : 0
Số lần về nhì : 0
Số lần về ba : 1
Lọt vào "Top 10" : 8
Số trò chơi đã tham gia của Memory: 18
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,511
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC