Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của nqtuan04
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 2 Ball Pool 4 pts  10 / 22 433
2 3 Card Poker 1,000 pts  9 / 11 46
3 Add Like Mad 2,241 pts  8 / 18 407
4 Aero Chaos 389,900 pts  5 / 13 103
5 Aim and Fire 1,117 pts  14 / 30 244
6 Air Typer 20,300 pts  11 / 18 501
7 Alien 30 pts  17 / 18 56
8 Alu`s Revenge 57,100 pts  34 / 41 1,282
9 Americas Army 84,039 pts  7 / 41 344
10 Apple Eater 134 pts  17 / 19 132
11 Aqua Massaqua 10 pts  10 / 15 113
12 Avoision 201 pts  4 / 7 48
13 Baby Boom 90,500 pts  11 / 16 538
14 Barty 80 pts  14 / 14 204
15 Billards 9,909 pts  2 / 29 1,708
16 Blocks 8,000 pts  49 / 49 8,805
17 Bomb Bandits 42 pts  5 / 6 34
18 Bomberman 173,250 pts  5 / 20 264
19 Bombjack 2 [ New Levels ] 23,900 pts  4 / 12 125
20 Call of Duty 2 22 pts  12 / 17 54
21 Cubitsu 8,760 pts  9 / 9 220
22 Dick Quick`s Island Adventure 2 pts  4 / 6 26
23 Dont Let Go 3,825 pts  15 / 18 337
24 Gravity Ball 2 3,600 pts  4 / 5 26
25 HangARoo v2 3 pts  8 / 19 480
26 Hexxagon 37 pts  15 / 32 1,879
27 Hungry Hungry Mario 288 pts  9 / 13 70
28 Meychis Desoilles Park 8 pts  8 / 8 72
29 Pinheadz 1,440 pts  5 / 8 164
30 Pool Online 1,420 pts  5 / 9 340
31 Quick Words 60 pts  9 / 9 211
32 Radial Pong 3,177 pts  6 / 16 193
33 Snake 3 6 pts  11 / 11 398
34 Star Ball 8,900 pts  3 / 5 85
Thống kê cá nhân

nqtuan04
Số lần về nhất : 0
Số lần về nhì : 1
Số lần về ba : 1
Lọt vào "Top 10" : 20
Số trò chơi đã tham gia của nqtuan04: 34
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,513
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC