Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của Anh chỉ yêu mình em
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 AeroPlane 20 pts  10 / 15 103
2 AiB 17,041 pts  6 / 20 224
3 Air Typer 2,120 pts  15 / 18 501
4 Alu`s Revenge 9,350 pts  41 / 41 1,282
5 Arcade Animals 113 pts  7 / 14 76
6 BarBQ Beef 170 pts  10 / 13 181
7 Beaver Dive 6,100 pts  9 / 14 169
8 Billards 7,064 pts  18 / 29 1,708
9 Blocks 9,800 pts  34 / 49 8,805
10 Bola 6,225 pts  6 / 8 62
11 Car Park Chaos 275 pts  5 / 7 304
12 Catavacuum 3,222 pts  8 / 16 180
13 Cheese Hunt 1,200 pts  5 / 8 91
14 Chopper Challenge 2,252 pts  4 / 22 234
15 Collapse 1,207 pts  36 / 43 2,856
16 Contra 850 pts  6 / 6 16
17 Conveyor 390 pts  5 / 11 48
18 Corn Pile 145 pts  12 / 19 209
19 Crazy Closet 160 pts  10 / 41 454
20 Crazy Cube 3,919 pts  11 / 14 107
21 Endless Flight 726 pts  2 / 14 313
22 EVOLVRON 200 pts  6 / 7 39
23 Fish Shooter 730 pts  4 / 8 34
24 Fling The Candidate 151,000 pts  5 / 8 263
25 Frog Mania 2,055 pts  14 / 16 144
26 Gravity Ball 2 1,400 pts  5 / 5 26
27 Grid Game 492 pts  17 / 19 216
28 Hatch 70 pts  10 / 13 87
29 Heineken! 600 pts  5 / 6 16
30 Hexxagon 12 pts  32 / 32 1,879
31 Home Run 76 pts  7 / 24 496
32 Mercury Drops 260 pts  7 / 14 279
33 Mili&Tari Copter 54 pts  3 / 3 7
34 Moon Lander 600 pts  3 / 11 79
35 Park The Caravan 848 pts  2 / 4 36
36 Red and Blue 185 pts  5 / 5 64
37 Santa Copter 60,632 pts  3 / 5 36
38 Scope Assault 32 pts  5 / 11 38
39 Seconds Of Madness 111 pts  4 / 5 47
40 Snake 14 pts  24 / 29 1,290
41 Space Invaders 21,270 pts  1 / 3 15
42 Squares 2 4,273 pts  8 / 13 154
43 Squeaky 500 pts  1 / 1 10
44 Switchit 4,750 pts  8 / 10 97
45 Towers of Hanoi 184 pts  18 / 19 578
46 Twiddle Stix 44,000 pts  4 / 12 70
47 Ultimate Ping 175 pts  10 / 21 351
48 Ultimate Snake 5 pts  4 / 9 58
49 UrbanSlug 2 -- pts  6 / 7 182
50 X-Pipes 270 pts  11 / 15 1,142
51 x227 35,994 pts  7 / 11 79
Thống kê cá nhân

Anh chỉ yêu mình em
Số lần về nhất : 2
Số lần về nhì : 2
Số lần về ba : 3
Lọt vào "Top 10" : 31
Số trò chơi đã tham gia của Anh chỉ yêu mình em: 51
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,513
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC