Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của Trăng
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 12 Swap 2,935 pts  2 / 13 187
2 3D Car Driver 50 pts  12 / 16 72
3 3D Tetris 5,589 pts  1 / 6 53
4 Add Like Mad 3,178 pts  3 / 18 407
5 Aim and Fire 1,106 pts  21 / 30 244
6 Alchemy II 6,070 pts  3 / 18 196
7 Alien Invasion 39 pts  11 / 13 129
8 Alu`s Revenge 149,870 pts  20 / 41 1,282
9 Amazon Quest 48,465 pts  3 / 14 186
10 Arcade Animals 2 8 pts  14 / 14 64
11 Arcade Animals 3 -- pts  12 / 13 85
12 Atomica 3,380 pts  6 / 15 75
13 Blocks 13,900 pts  10 / 49 8,805
14 Blocks 2 67,009 pts  13 / 23 763
15 Bounce Back 2,812 pts  9 / 13 46
16 Bow Hunter 625 pts  14 / 22 148
17 Brain Force 46,500 pts  15 / 22 290
18 Brainiac 1,747 pts  6 / 30 1,027
19 Bubble Fairy -- pts  7 / 7 35
20 Bubble Shooter 124,760 pts  11 / 27 1,875
21 Bubbles 395 pts  6 / 9 53
22 Cell Out 14,180 pts  2 / 8 65
23 Collapse 1,610 pts  21 / 43 2,856
24 Color Jumper 15,390 pts  1 / 11 236
25 Color Reactor 2 10,590 pts  4 / 22 1,597
26 Corn Pile 45 pts  19 / 19 209
27 Counting The Stars 243 pts  4 / 15 92
28 Crab Ball -- pts  12 / 12 266
29 Crazy Battle 2,250 pts  13 / 18 80
30 Crazy Closet 116 pts  28 / 41 454
31 Cubefield 52,210 pts  8 / 10 31
32 Cubitsu 47,460 pts  3 / 9 220
33 Dibblez Memory 2,143 pts  3 / 7 166
34 Dizzy 1,630 pts  3 / 13 242
35 Domino Pressure 39 pts  2 / 26 558
36 Driller 500 pts  5 / 18 166
37 Drop Bloxs 4,556 pts  4 / 12 58
38 Fast Food Fiasco 8,260 pts  2 / 6 452
39 Fishy 294 pts  4 / 9 51
40 Flash Pegs 294 pts  2 / 22 236
41 Flashball 105 pts  4 / 5 30
42 Floats 781 pts  3 / 6 43
43 Flower Frenzy 7,850 pts  11 / 27 1,360
44 FreeCell (Solitaire) 10 pts  8 / 13 156
45 Frog Mania 9,995 pts  5 / 16 144
46 Fruity Shuffler 9 pts  8 / 12 151
47 General Tank 28 pts  5 / 11 40
48 Grid Game 2,259 pts  7 / 19 216
49 Hatch 86 pts  7 / 13 87
50 Hexxagon 43 pts  9 / 32 1,879
51 Infex 47,820 pts  1 / 14 194
52 JigSaw Puzzle Dog 572 pts  2 / 6 42
53 JigSaw Puzzle Monkey 2,400 pts  1 / 6 29
54 Keno 307 pts  4 / 14 58
55 Lines 5,740 pts  8 / 21 320
56 Lost Your Marbles? 100 pts  4 / 4 21
57 Mahjong Connect 1,425 pts  6 / 12 960
58 Mahjongg 2 69,323 pts  8 / 19 19,375
59 Master Checkers 12 pts  1 / 4 20
60 Memory 3D 32 pts  3 / 3 14
61 Mind Your Marbles 12,460 pts  7 / 20 1,046
62 Moebius Syndrome 232 pts  2 / 12 317
63 Money Money Money 850 pts  5 / 6 38
64 Monster Hatch 2,092 pts  3 / 4 32
65 Mood Match 919 pts  5 / 10 73
66 Mosaic 16,166 pts  1 / 4 28
67 Mumu 528 pts  1 / 13 167
68 Pacman 2,940 pts  18 / 22 1,935
69 Paradise Island:Jig Saw Puzzle 106,200 pts  3 / 6 47
70 Parasitesi 7,150 pts  2 / 10 91
71 Pegz 2 pts  2 / 6 30
72 Perfect Pizza 275 pts  1 / 2 23
73 Poux 44,000 pts  3 / 6 45
74 Puzzle Express 182,285 pts  5 / 8 217
75 Puzzle Maniax 3,000 pts  1 / 6 21
76 Road Blocks 17 pts  1 / 4 17
77 Shoot 700 pts  16 / 18 99
78 Simon 2 pts  9 / 17 91
79 Slider Puzzle 223 pts  4 / 4 37
80 Slidermania 2,301 pts  1 / 5 34
81 Smashback 13 pts  5 / 5 22
82 Snake 116 pts  20 / 29 1,290
83 Spark Your Neurons 2,125 pts  1 / 4 31
84 Square Bear Reversi 9,707 pts  3 / 21 896
85 Stress Relief Paintball 840 pts  20 / 23 954
86 Switchboard 20 pts  3 / 3 5
87 Tetris 12,375 pts  10 / 15 1,178
88 The Shell Game 108,700,000 pts  1 / 4 20
89 Tiger Moth 50 pts  3 / 5 13
90 X-Pipes 4,270 pts  5 / 15 1,142
Thống kê cá nhân

Trăng
Số lần về nhất : 13
Số lần về nhì : 9
Số lần về ba : 14
Lọt vào "Top 10" : 34
Số trò chơi đã tham gia của Trăng: 91
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,513
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC