Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của Dân làng Ven
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 1-i 6,400 pts  11 / 19 167
2 24 Hours Rally 20,900 pts  10 / 23 151
3 3D Car Driver 20 pts  15 / 16 72
4 3D Net Blazer 16 pts  3 / 13 115
5 3D SuperBall 3 pts  6 / 9 56
6 4 Wheel Madness -- pts  9 / 12 68
7 Ace Blackjack -73 pts  11 / 11 55
8 Add Like Mad 351 pts  15 / 18 407
9 Agent Footy 1: Chasing Change 1,300 pts  6 / 11 70
10 Aim and Fire 1,133 pts  7 / 30 244
11 Air Typer 390 pts  16 / 18 501
12 Alchemy II 3,374 pts  5 / 18 196
13 Alien 290 pts  6 / 18 56
14 Alpha Bravo Charlie 2,150 pts  2 / 13 51
15 Alpine Escape 710 pts  11 / 14 97
16 Americas Army 90,978 pts  1 / 41 344
17 Apple Eater 2,656 pts  4 / 19 132
18 Aqua Massaqua 433 pts  2 / 15 113
19 Aquarium Sprengischen 513 pts  7 / 10 62
20 Arcade Animals 3 51 pts  11 / 13 85
21 Art Thief 147,000 pts  6 / 10 61
22 Asteroid Field 59 pts  5 / 9 78
23 Attack of the Sprouts 820 pts  7 / 8 117
24 Attraction 2,156 pts  6 / 18 126
25 Avoision 217 pts  3 / 7 48
26 Babycal Throw 270 pts  10 / 12 1,672
27 Balancing Bubbless 114 pts  3 / 11 76
28 Ball Toucher 15,531 pts  5 / 17 65
29 Balloony 1,500 pts  20 / 25 401
30 Barty 11,040 pts  2 / 14 204
31 Beach Bobbing Bob 12 pts  5 / 23 488
32 Bike Mania on ICE 821 pts  4 / 13 89
33 Bike Stunts 160,158 pts  1 / 7 91
34 Billards 6,988 pts  19 / 29 1,708
35 Bloc Smart 8,330 pts  3 / 5 70
36 Bola 24,275 pts  2 / 8 62
37 Bomber Bob 1,090 pts  3 / 11 58
38 Boomerang Mayhem 60 pts  6 / 7 27
39 Bow Hunter 3,275 pts  3 / 22 148
40 Brain Force 126,500 pts  7 / 22 290
41 Brainbots 3,551 pts  5 / 10 56
42 Bubble Fairy 1,268 pts  3 / 7 35
43 Busy Burger 10,200 pts  5 / 6 105
44 Call of Duty 2 37 pts  4 / 17 54
45 Cantankerous Tank 13,655 pts  2 / 5 22
46 Car Park Chaos 10 pts  6 / 7 304
47 Catavacuum 1,688 pts  12 / 16 180
48 Cell Out 8,410 pts  4 / 8 65
49 Chopper Challenge 568 pts  10 / 22 234
50 City Jumper: NY Bonus Edition 5 pts  4 / 10 54
51 Color Jumper 10,970 pts  2 / 11 236
52 Color-Rado 600 pts  8 / 18 136
53 Commando Arena 95,900 pts  2 / 4 48
54 Condom 350 pts  6 / 12 80
55 Conundrum 3D 112 pts  3 / 6 155
56 Conveyor 810 pts  2 / 11 48
57 Corn Pile 90 pts  17 / 19 209
58 Corp Fishing 279 pts  3 / 4 21
59 Counting The Stars 97 pts  9 / 15 92
60 Crab Ball 18 pts  8 / 12 266
61 Crate Escape 193 pts  5 / 6 125
62 Crazy Closet 124 pts  25 / 41 454
63 Crazy Keepups 164 pts  1 / 15 72
64 Crazy Kimono Doll Assault 7 pts  7 / 9 36
65 Cubefield 136,620 pts  5 / 10 31
66 Cubix Says 2 pts  8 / 8 64
67 Curse of Anubis 8,250 pts  4 / 7 43
68 Cursor Man 603 pts  3 / 7 38
69 Delibeery 1,058 pts  3 / 7 21
70 Desert Dash 526 pts  5 / 7 73
71 Destroy All Humans 21,750 pts  2 / 7 33
72 Diesel and Death 14,527 pts  2 / 3 39
73 Distraction 6,615 pts  5 / 6 17
74 Dodging Circles 1,100 pts  1 / 10 82
75 Domino Pressure 8 pts  20 / 26 558
76 Dont Let Go 46,782 pts  9 / 18 337
77 Double Wires 419 pts  1 / 8 48
78 Driller 941 pts  2 / 18 166
79 Drunk Klunk 214,985 pts  1 / 17 105
80 Duck Hunter 67 pts  8 / 22 89
81 Egg Maze 5,500 pts  2 / 15 202
82 Endless Flight 726 pts  1 / 14 313
83 Equilibrium 577 pts  2 / 5 26
84 Fastfood 11,719 pts  2 / 5 48
85 Fire Bad 1,209 pts  2 / 4 14
86 Fisherman Sam 6,308 pts  7 / 14 414
87 Flash Pegs 291 pts  3 / 22 236
88 Flash Strike 5,396 pts  4 / 6 41
89 Flashball 370 pts  3 / 5 30
90 Fling The Candidate 200,000 pts  1 / 8 263
91 FPK 2 1,100 pts  3 / 4 11
92 Full Time Killer 44 pts  2 / 2 24
93 Fun with Lemons 11 pts  6 / 7 56
94 General Tank 4 pts  8 / 11 40
95 Get A Grip 124 pts  2 / 3 19
96 Gravity Ball 2 12,650 pts  3 / 5 26
97 Grid Game 2,797 pts  4 / 19 216
98 Hatch 85 pts  8 / 13 87
99 Hexxagon 29 pts  29 / 32 1,879
100 Highway Patrol 150 pts  5 / 7 19
101 Home Run 79 pts  5 / 24 496
102 Irritating Game 34 pts  2 / 7 196
103 Iso-Infected 400 pts  11 / 15 61
104 Konnectors 53,639 pts  2 / 4 65
105 Lines 1,170 pts  14 / 21 320
106 LiNES 1,395 pts  3 / 6 32
107 Look Alive 1,626 pts  2 / 4 38
108 Magic Arrow 1,480 pts  2 / 4 23
109 Mahjongg 2 31,863 pts  14 / 19 19,375
110 McDonalds -41,750 pts  7 / 7 88
111 Meal or No Meal 167,000 pts  1 / 2 7
112 Mercury Drops 1,050 pts  1 / 14 279
113 Missle Command 21,540 pts  1 / 2 4
114 Moment Zero 96,970 pts  2 / 4 23
115 Mon Buster 24,000 pts  1 / 3 17
116 Monster Munch 12,400 pts  5 / 13 102
117 Moto X 100 pts  3 / 3 27
118 Muay Thai 642 pts  8 / 15 165
119 Mumu 225 pts  8 / 13 167
120 Nude Runner 121,520 pts  1 / 9 56
121 Overkill: Apache 61,550 pts  1 / 3 13
122 PacXon 11,282 pts  3 / 5 39
123 Park The Caravan 286 pts  4 / 4 36
124 Pegz 2 pts  1 / 6 30
125 Pendulumeca 2,082 pts  2 / 5 78
126 Pingu Sports! 120 pts  6 / 9 213
127 Piss Off 6,977 pts  1 / 9 40
128 Prison Escape 6,000 pts  3 / 6 38
129 Quibeland 9,400 pts  3 / 7 26
130 Radial Pong 2,685 pts  7 / 16 193
131 Retroception -- pts  2 / 2 6
132 Santa Copter 43,916 pts  2 / 5 36
133 Scope Assault 42 pts  4 / 11 38
134 Scrape 17 pts  2 / 3 10
135 Shoot 1,025 pts  5 / 18 99
136 Skeetshooting 3,582 pts  3 / 7 25
137 Sports Smash 52,800 pts  9 / 14 243
138 Squadron Angel -- pts  2 / 7 50
139 Squares 2 9,781 pts  6 / 13 154
140 Stan James Freekick 7 pts  1 / 4 20
141 Stress Relief Paintball 5,060 pts  11 / 23 954
142 Suds 1,321 pts  7 / 12 120
143 Super Hacky Sack 1,550 pts  1 / 3 29
144 Switchit 47,980 pts  3 / 10 97
145 The Collector 34,450 pts  3 / 13 64
146 Time for Trouble! 1,260 pts  3 / 8 89
147 Towers of Hanoi 34 pts  3 / 19 578
148 Trail Blazer 117 pts  2 / 15 50
149 Turbocharged Penguins! 409 pts  1 / 6 45
150 Twiddle Stix 44,000 pts  7 / 12 70
151 Twisted Nipples 2,636 pts  2 / 8 33
152 UFO 101 2,602 pts  4 / 11 397
153 Ultimate Ping 460 pts  1 / 21 351
154 Upside Down 62,890 pts  6 / 9 87
155 X-Pipes 5,040 pts  3 / 15 1,142
Thống kê cá nhân

Dân làng Ven
Số lần về nhất : 20
Số lần về nhì : 29
Số lần về ba : 26
Lọt vào "Top 10" : 62
Số trò chơi đã tham gia của Dân làng Ven: 155
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,513
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC