Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của Hoa bưởi trắng
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 Ace Blackjack 1,998 pts  8 / 11 55
2 Acne Be Gone 7,900 pts  13 / 20 155
3 AeroPlane -- pts  15 / 15 103
4 Aim and Fire 1,127 pts  10 / 30 244
5 Alu`s Revenge 112,910 pts  27 / 41 1,282
6 Amazon Quest 20,632 pts  8 / 14 186
7 AquaField 29 pts  14 / 16 135
8 Atomica 2,790 pts  7 / 15 75
9 Bubble Blubb Real 4,340 pts  2 / 11 79
10 Bubble Blubbs 52,230 pts  1 / 7 51
11 Bubble Shooter 16,590 pts  21 / 27 1,875
12 Chain Letters 3,690 pts  7 / 11 1,451
13 FreeCell (Solitaire) 5 pts  10 / 13 156
14 Hexxagon 37 pts  14 / 32 1,879
15 Home Run 13 pts  17 / 24 496
16 LEtters 66 pts  7 / 8 161
17 Lines 2,000 pts  13 / 21 320
18 Quick Words 320 pts  7 / 9 211
19 Sea Word 136 pts  5 / 5 20
20 Suds 1,280 pts  8 / 12 120
21 Super Villain Smash Out! 1,325 pts  1 / 2 6
22 WordTris 850 pts  1 / 2 13
Thống kê cá nhân

Hoa bưởi trắng
Số lần về nhất : 3
Số lần về nhì : 1
Số lần về ba : 0
Lọt vào "Top 10" : 10
Số trò chơi đã tham gia của Hoa bưởi trắng: 22
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,513
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC