Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của Cuội
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 Air Typer 30,720 pts  8 / 18 501
2 Alloy Arena 675 pts  13 / 14 136
3 Alphabet Soup 893 pts  9 / 14 128
4 Americas Army 58,362 pts  23 / 41 344
5 Anthrax Jelly 1,539 pts  3 / 6 132
6 Aqua Massaqua -- pts  14 / 15 113
7 Arcade Animals 75 pts  9 / 14 76
8 Attraction 1,095 pts  15 / 18 126
9 Bookworm 145,490 pts  4 / 12 67
10 Call of Duty 2 21 pts  13 / 17 54
11 Chairlift Challenge 320 pts  3 / 6 70
12 Cubix Says 10 pts  5 / 8 64
13 Cursor Man 15 pts  7 / 7 38
14 Dachser 2,545 pts  4 / 8 228
15 Destroy All Humans 9,843 pts  6 / 7 33
16 Exofusion 2 80,380 pts  5 / 6 11
17 Fisherman Sam 6,099 pts  8 / 14 414
18 Flatout Mini Game 400 pts  3 / 5 25
19 HangMind 16,800 pts  2 / 2 21
20 LEtters 181 pts  6 / 8 161
21 Quick Words 6,460 pts  4 / 9 211
22 Spiderman Web of Words 3,070 pts  4 / 4 159
23 Suds 3,390 pts  4 / 12 120
24 Word For Word - Hard 1,423 pts  1 / 2 9
25 Word Jam 2,800 pts  5 / 9 388
26 Word Race 139 pts  3 / 5 49
27 Word Up 5,100 pts  2 / 4 33
28 WordZ 20 pts  3 / 3 32
Thống kê cá nhân

Cuội
Số lần về nhất : 1
Số lần về nhì : 2
Số lần về ba : 5
Lọt vào "Top 10" : 15
Số trò chơi đã tham gia của Cuội: 28
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,513
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC