Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Babycal Throw Điểm cao
Mô tả: Hit walking and running targets by tossing bean-bags up in the air.
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

2 Trang  1 2 >

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 Evil 46,835 pts hihi, trò này bạo lực quá 10-06-2007 @ 12:16 AM
2 nicochiphai 42,870 pts ném đã tay ghê laugh.gif 28-05-2007 @ 11:01 PM
3 Apomethe 9,955 pts 26-05-2007 @ 07:16 PM
4 POPEYE 3,235 pts 26-05-2007 @ 07:30 PM
5 soctettoc 2,925 pts 05-07-2007 @ 12:50 AM
6 BacBIM 1,150 pts 12-02-2009 @ 03:27 PM
7 Hà Nội 880 pts 05-07-2007 @ 06:19 PM
8 TVinh 500 pts Mình xin lại nhé 12-10-2006 @ 02:44 PM
9 cudomo 445 pts 18-09-2006 @ 06:47 PM
10 Dân làng Ven 270 pts 10-04-2006 @ 05:22 AM

2 Trang  1 2 >

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 0 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 0 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC