Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Bubble Shooter Điểm cao
Mô tả: The goal is to clean the bubbles off the field.
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

3 Trang  1 2 3 >

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 summoner131 1,226,760 pts Cuối cùng cũng qua được 1 triệu laugh1.gif 14-12-2007 @ 05:31 AM
2 CAM 519,060 pts ..... 03-05-2006 @ 01:15 AM
3 Milou 505,180 pts . 29-12-2005 @ 06:16 AM
4 Daniel 364,360 pts 29-04-2006 @ 07:23 PM
5 mưa 261,740 pts sao tự nhiên nó lại finish nhỉ? 16-11-2005 @ 12:26 AM
6 Tiểu Vũ 242,900 pts 17-12-2005 @ 06:43 AM
7 BacBIM 202,220 pts 06-11-2008 @ 02:32 PM
8 anhhungxalo 165,900 pts 31-12-2005 @ 04:24 AM
9 Phởn 153,960 pts 12-05-2006 @ 01:37 PM
10 ngautuan 150,300 pts 24-12-2005 @ 03:15 PM

3 Trang  1 2 3 >

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 15 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 15 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC