Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 1-i 5,100 pts  12 / 19 167
2 Aero Chaos 8,600 pts  13 / 13 103
3 Aim and Fire 1,108 pts  18 / 30 244
4 Alien Invasion 44 pts  9 / 13 129
5 Alu`s Revenge 40,500 pts  38 / 41 1,282
6 Asteroid Field 26 pts  8 / 9 78
7 Battle Star 50 pts  5 / 5 16
8 Beer Golf 96 pts  5 / 8 144
9 Blocks 2 44,939 pts  21 / 23 763
10 Boiler Breakdown 12,042 pts  4 / 5 47
11 Bomby Bomy 100 pts  14 / 14 175
12 Breakout 160 pts  11 / 12 63
13 Bubble Bugs 1,020 pts  7 / 10 77
14 Bubble Shooter 364,360 pts  4 / 27 1,875
15 Bubbles 107 pts  8 / 9 53
16 Cepheus 3,900 pts  6 / 6 16
17 Cheese Hunt 500 pts  7 / 8 91
18 Fast Food Fiasco 7,060 pts  3 / 6 452
19 Gold Miner 2,664 pts  8 / 8 133
20 Keno 999 pts  3 / 6 22
21 Pepsi Pinball 723,232 pts  9 / 9 34
22 Pinheadz 1,040 pts  6 / 8 164
23 Plops 1,100 pts  10 / 10 203
24 Snowball Of Doom 7 pts  3 / 4 59
25 Suds 278 pts  11 / 12 120
Thống kê cá nhân

Số lần về nhất : 0
Số lần về nhì : 0
Số lần về ba : 3
Lọt vào "Top 10" : 14
Số trò chơi đã tham gia của : 25
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,513
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC