Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Bubble Blubbs Điểm cao
Mô tả: Survive as long as you can, shoot other bubbles and don`t run out of oxygen.
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 Hoa bưởi trắng 52,230 pts trò này ngồi nhìn cũng number 1 26-10-2011 @ 04:55 PM
2 nicochiphai 42,180 pts trò gì chơi mãi ko chết, phải tự tử laugh.gif 12-02-2009 @ 05:46 AM
3 BacBIM 5,880 pts Gia trưởng độc tài 19-11-2008 @ 08:18 PM
4 Apomethe 5,660 pts 23-05-2007 @ 06:17 PM
5 LacThien 4,600 pts 30-08-2008 @ 03:12 AM
6 POPEYE 3,920 pts 23-05-2007 @ 06:07 PM
7 khoaitayran 410 pts 08-04-2006 @ 06:16 AM

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 17 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 17 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC