Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Dolphin Điểm cao
Mô tả: Help Dolphin swim as far as she can before her energy runs out.
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 khoaitayran 32,340 pts tiền... 19-05-2006 @ 04:13 AM
2 Beretta 16,082 pts Hề laugh.gif 27-10-2005 @ 08:45 PM
3 Mặc Lan 14,621 pts 29-03-2008 @ 06:54 PM
4 summoner131 9,563 pts 30-10-2005 @ 05:09 AM
5 Tiểu Vũ 5,930 pts 27-10-2005 @ 08:05 PM
6 Milou 4,216 pts 02-02-2006 @ 10:33 AM
7 mưa 4,035 pts 27-10-2005 @ 03:27 AM
8 theanhcai 3,029 pts 14-10-2006 @ 06:48 PM

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 19 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 19 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC