Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Endless Flight Điểm cao
Mô tả: How long can you keep the dragon in flight ? Use the left mouse button to elevate and release it to drop.
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

2 Trang  1 2 >

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 Dân làng Ven 726 pts 27-03-2006 @ 10:28 PM
2 Anh chỉ yêu mình em 726 pts 28-03-2006 @ 06:11 PM
3 Thủy thủ mặt trăng 723 pts 28-03-2006 @ 02:07 AM
4 hạt mít 723 pts 31-03-2006 @ 12:22 AM
5 Beretta 723 pts Hơ hơ sp_ike.gif 31-03-2006 @ 03:35 AM
6 Romeo 623 pts 28-03-2006 @ 01:16 AM
7 soctettoc 527 pts 29-03-2006 @ 04:57 AM
8 khoaitayran 524 pts 03-04-2006 @ 03:27 AM
9 summoner131 423 pts 29-03-2006 @ 03:55 AM
10 dandumuc 323 pts 31-03-2006 @ 03:11 AM

2 Trang  1 2 >

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 5 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 5 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC