Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Caddeva Điểm cao
Mô tả: Enter the caves of caddeva and collect the crystals within.
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 BacBIM 557 pts sp_ike.gif NHAQURATI 08-01-2009 @ 04:28 PM
2 Ghost 531 pts 01-05-2007 @ 11:02 PM
3 pluto 357 pts ac ac 28-04-2006 @ 05:30 AM
4 Sóng 252 pts 23-02-2009 @ 06:29 AM
5 Apomethe 245 pts 12-04-2007 @ 01:27 AM
6 nicochiphai 169 pts 01-05-2007 @ 06:52 AM

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 3 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 3 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC