Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Double Wires Điểm cao
Mô tả: Swing as far as you can using your spider-like powers.
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 Dân làng Ven 419 pts già mà vẫn còn gân sp_ike.gif 01-02-2007 @ 10:05 PM
2 khoaitayran 110 pts mới tập chơi thôi sp_ike.gif) 02-02-2007 @ 04:12 PM
3 Thủy thủ mặt trăng 109 pts Thế tớ leo có giỏi không sp_ike.gif 31-01-2007 @ 09:36 PM
4 Beretta 105 pts Bác Dân già rồi leo thế nào được mà cố laugh.gif 31-01-2007 @ 09:50 PM
5 Mật ong 91 pts 05-02-2007 @ 03:22 AM
6 toetoetoe 90 pts Bạn Sóc leo cây giỏi quá sp_ike.gif 04-07-2012 @ 08:29 PM
7 soctettoc 81 pts 30-01-2007 @ 09:07 PM
8 Ghost 44 pts 01-02-2007 @ 04:59 AM

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 19 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 19 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC