Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của fotech
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 2 Ball Pool -- pts  22 / 22 433
2 2 Hand Poker 1,575 pts  6 / 10 98
3 24 Hours Rally 24,000 pts  7 / 23 151
4 3D Car Driver 120 pts  7 / 16 72
5 Air Typer 29,165 pts  9 / 18 501
6 Anchor Ball 30 pts  10 / 11 57
7 AquaField 58 pts  8 / 16 135
8 Banker Brokers 5,750 pts  3 / 13 62
9 Beaver Dive 9,200 pts  8 / 14 169
10 Blob Twist 1,140 pts  9 / 10 108
11 Call of Duty 2 44 pts  2 / 17 54
Thống kê cá nhân

fotech
Số lần về nhất : 0
Số lần về nhì : 1
Số lần về ba : 1
Lọt vào "Top 10" : 8
Số trò chơi đã tham gia của fotech: 11
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,513
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC