Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của khoaitayran
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 1-i 14,200 pts  3 / 19 167
2 12 Swap 120 pts  12 / 13 187
3 24 Hours Rally 24,000 pts  1 / 23 151
4 3D Net Blazer 10 pts  7 / 13 115
5 Acne Be Gone 8,500 pts  12 / 20 155
6 Add Like Mad 1,458 pts  13 / 18 407
7 AeroPlane 154 pts  3 / 15 103
8 AiB 8,962 pts  8 / 20 224
9 Aim and Fire 1,133 pts  8 / 30 244
10 Air Balls 497 pts  5 / 13 199
11 Alpha Bravo Charlie 450 pts  10 / 13 51
12 Alu`s Revenge 267,730 pts  8 / 41 1,282
13 Amazon Quest 26,360 pts  7 / 14 186
14 Americas Army 41,959 pts  38 / 41 344
15 Apple Eater 2,470 pts  6 / 19 132
16 Arcade Animals 270 pts  5 / 14 76
17 Arcade Animals 2 236 pts  4 / 14 64
18 Arcade Animals 3 253 pts  5 / 13 85
19 Arkanoid Flash 3,250 pts  10 / 10 71
20 Art Thief 156,300 pts  3 / 10 61
21 Attraction 2,081 pts  7 / 18 126
22 Balancing Bubbless 10 pts  7 / 11 76
23 Ball Eat 3,120 pts  3 / 10 486
24 Ball Toucher 7,873 pts  13 / 17 65
25 Balloony 2,465 pts  12 / 25 401
26 Barty 9,870 pts  3 / 14 204
27 Beat The Meter 209 pts  7 / 13 113
28 Beetle Bomp 31,045 pts  5 / 10 98
29 Bike Mania on ICE -- pts  8 / 13 89
30 Bike Stunts 91,073 pts  2 / 7 91
31 Billards 7,091 pts  17 / 29 1,708
32 Bombjack 2 [ New Levels ] 23,500 pts  5 / 12 125
33 Bomby Bomy 3,750 pts  7 / 14 175
34 Brain Force 77,300 pts  9 / 22 290
35 Bubble Blubb Real 820 pts  5 / 11 79
36 Bubble Blubbs 410 pts  7 / 7 51
37 Bubble Fairy 1,777 pts  2 / 7 35
38 Bubble Shooter 3,600 pts  25 / 27 1,875
39 Bubbles 682 pts  3 / 9 53
40 Bueno Rufus 760 pts  4 / 7 79
41 Bump Copter 629 pts  11 / 11 69
42 Bunker 713 pts  9 / 17 279
43 Call of Duty 2 34 pts  6 / 17 54
44 Canyon Glider 1,790 pts  3 / 7 37
45 Catavacuum 546 pts  15 / 16 180
46 Catch Roo 1,522 pts  4 / 14 47
47 Cell Out 11,430 pts  3 / 8 65
48 Chopper Challenge 482 pts  11 / 22 234
49 Chopper Chase 503 pts  3 / 8 33
50 Classroom Fighter 4,030 pts  3 / 4 32
51 Collapse 1,316 pts  35 / 43 2,856
52 Color Jumper 4,650 pts  3 / 11 236
53 Combo! 1,052 pts  1 / 4 12
54 Condom 360 pts  3 / 12 80
55 Copter 1,520 pts  1 / 5 23
56 Counting The Stars 141 pts  7 / 15 92
57 Crab Ball 40 pts  2 / 12 266
58 Crazy Closet 108 pts  32 / 41 454
59 Crazy Keepups 164 pts  2 / 15 72
60 Crazy Kimono Doll Assault 14 pts  5 / 9 36
61 Cubefield 636,290 pts  1 / 10 31
62 Cursor Man 900 pts  2 / 7 38
63 CyBalls 11,690 pts  3 / 5 34
64 DeadEye 4,814 pts  14 / 17 256
65 Deadeye Logun S16 6,368 pts  6 / 7 77
66 Demonic Defense 2 1,895 pts  6 / 14 142
67 Dodging Circles 407 pts  7 / 10 82
68 Dogfight 17 pts  6 / 7 27
69 Dolphin 32,340 pts  1 / 8 34
70 Domino Pressure 21 pts  10 / 26 558
71 Dont Let Go 3,825 pts  14 / 18 337
72 Dots 145 pts  1 / 6 74
73 Double Wires 110 pts  2 / 8 48
74 Drunk Klunk 21,562 pts  17 / 17 105
75 Egg Maze 2,100 pts  11 / 15 202
76 El Emigrante 701 pts  4 / 4 17
77 Endless Flight 524 pts  8 / 14 313
78 Evil Balloon Siege! 420 pts  1 / 3 7
79 Falldown 69,880 pts  2 / 4 19
80 Fastfood 15,811 pts  1 / 5 48
81 Fire Bad 992 pts  3 / 4 14
82 Fire Fighter 4,920 pts  4 / 5 9
83 Firewall 66,611 pts  1 / 1 4
84 Fisherman Sam 3,928 pts  10 / 14 414
85 Fishy 1,290 pts  2 / 9 51
86 Flash Pegs 283 pts  4 / 22 236
87 Flower Frenzy 5,900 pts  19 / 27 1,360
88 Fly Plane 25 pts  3 / 7 29
89 Frog Mania 5,045 pts  9 / 16 144
90 General Tank 72 pts  3 / 11 40
91 Get A Grip 176 pts  1 / 3 19
92 GI JOE: Skyburst -- pts  2 / 2 4
93 GiG Racer 1,100 pts  3 / 6 26
94 Gold Diggers 280 pts  5 / 6 19
95 Gold Miner 2,872 pts  7 / 8 133
96 Gollums Rings 137 pts  2 / 5 10
97 Greedy Smurfs Bakeries 213 pts  2 / 6 28
98 Grid Game 2,131 pts  9 / 19 216
99 GTA 22 pts  2 / 3 9
100 Hamu 37,900 pts  3 / 5 14
101 HangARoo v2 -- pts  15 / 19 480
102 Hatch 101 pts  4 / 13 87
103 Heli Attack 2 5,750 pts  2 / 2 8
104 Home Run 3 pts  23 / 24 496
105 Hot Shots 16 pts  6 / 6 33
106 Hungry Hungry Mario 623 pts  3 / 13 70
107 Ice Age Part 3 - Five Acorns 2,025 pts  1 / 1 3
108 Ice Age Part 4 - Ptero Glide 585 pts  1 / 1 4
109 Infex 17,580 pts  8 / 14 194
110 Irritating Game 30 pts  3 / 7 196
111 Iso-Infected 800 pts  5 / 15 61
112 Jade Dagger 400 pts  1 / 2 7
113 JawaShoot 720 pts  4 / 4 39
114 Jumping Bananas 63,600 pts  4 / 7 75
115 Jungle Dave 40 pts  6 / 7 15
116 Keno 88 pts  13 / 14 58
117 Keyball 8,885,140 pts  1 / 2 4
118 Long Jump 27 pts  4 / 6 30
119 Marble Motion 260 pts  5 / 7 80
120 Mario Tetris 3 31,483 pts  3 / 9 79
121 Maus Force Attack 4,000 pts  1 / 2 7
122 Mep Ball 227 pts  1 / 3 7
123 Midget Toss 9 pts  1 / 1 5
124 Mind Your Marbles 4,780 pts  14 / 20 1,046
125 Moebius Syndrome 40 pts  6 / 12 317
126 MoFro 21 pts  1 / 2 8
127 Monkey Nut 550 pts  1 / 4 14
128 Monster Munch 11,500 pts  6 / 13 102
129 Mosaic 1,486 pts  4 / 4 28
130 Muay Thai 398 pts  9 / 15 165
131 Munchy Man 13,070 pts  4 / 6 26
132 Ninja - Pirate Cave Raid 1,304 pts  4 / 4 27
133 Nude Runner 91,780 pts  2 / 9 56
134 Numbles - Search -- pts  4 / 4 43
135 Pacman Japan 340 pts  4 / 4 21
136 Parking Zone 690 pts  2 / 2 5
137 Pharaohs Treasure 71,100 pts  7 / 8 55
138 Pingu Sports! 330 pts  3 / 9 213
139 Plops 4,675 pts  2 / 10 203
140 Popoint 8 pts  1 / 2 4
141 Pumpkin`s Ballade 1,050 pts  7 / 8 107
142 Quibeland 9,400 pts  4 / 7 26
143 Red Bull FluTag 77 pts  4 / 5 63
144 Rigelian Hot Shots 14,400 pts  2 / 2 10
145 Rodeo 32,409 pts  1 / 1 6
146 Running Man 30 pts  5 / 5 16
147 Scope Assault 30 pts  8 / 11 38
148 SD-Pong 820 pts  3 / 3 6
149 Skeetshooting 2,270 pts  4 / 7 25
150 Sky Fire 3,880 pts  2 / 2 4
151 SlapShot 2K3 44 pts  1 / 3 60
152 Smashback 83 pts  1 / 5 22
153 Snowball Warrior 1,240 pts  2 / 2 8
154 Soccer Ball 17 pts  4 / 7 30
155 Spark Your Neurons 2,001 pts  2 / 4 31
156 Speed Biker 36,970 pts  2 / 6 51
157 SpeedPong 298 pts  3 / 4 10
158 Sports Smash 80,700 pts  2 / 14 243
159 Squadron Angel -- pts  1 / 7 50
160 Square Bear Reversi 8,420 pts  7 / 21 896
161 Squares 2 22,835 pts  2 / 13 154
162 Squish 637 pts  1 / 10 42
163 Stress Relief Paintball 3,660 pts  15 / 23 954
164 Suds 2,344 pts  6 / 12 120
165 Super Flash Mario Bros 31,125 pts  2 / 3 24
166 Super Mario Rampage 360 pts  3 / 4 22
167 Switchit 11,130 pts  6 / 10 97
168 Tetrollapse 8,000 pts  10 / 10 47
169 The Independent Compact Catch 570 pts  4 / 4 13
170 The Return to Pearl Harbor 158 pts  3 / 5 10
171 Tightrope 37 pts  4 / 5 14
172 Tobby: Crisis 279,125 pts  1 / 2 5
173 Trail Blazer -- pts  10 / 15 50
174 Triclops 149,670 pts  6 / 12 130
175 Turbocharged Penguins! 360 pts  2 / 6 45
176 UFO 101 2,917 pts  3 / 11 397
177 Ultimate Football 875 pts  4 / 5 25
178 Ultimate Ping 70 pts  15 / 21 351
179 Whammy 5,769 pts  2 / 3 7
180 Word Up 375 pts  4 / 4 33
181 Zoo Keeper 19,250 pts  8 / 15 727
Thống kê cá nhân

khoaitayran
Số lần về nhất : 26
Số lần về nhì : 26
Số lần về ba : 27
Lọt vào "Top 10" : 78
Số trò chơi đã tham gia của khoaitayran: 181
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,511
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC