Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của ngocnghech
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 12 Swap 2,855 pts  3 / 13 187
2 3 Card Poker 1,670 pts  6 / 11 46
3 Alchemy II 5,612 pts  4 / 18 196
4 Alu`s Revenge 142,370 pts  23 / 41 1,282
5 Amazon Quest -- pts  14 / 14 186
6 Aqua Massaqua -- pts  13 / 15 113
7 Arachnid Falls 2,460 pts  8 / 11 44
8 Art Thief 154,300 pts  4 / 10 61
9 Atomica 7,520 pts  2 / 15 75
10 Attraction 1,143 pts  14 / 18 126
11 Banker Brokers 2,850 pts  7 / 13 62
12 BarBQ Beef 1,410 pts  5 / 13 181
13 BattleShip 241 pts  3 / 9 65
14 Beach Bobbing Bob 5 pts  17 / 23 488
15 Beer Golf 93 pts  4 / 8 144
16 Beetle Bomp 18,490 pts  6 / 10 98
17 BlackJack Solitaire 4,350 pts  1 / 9 62
18 Blob Twist 13,560 pts  3 / 10 108
19 Blocks 2 77,887 pts  11 / 23 763
20 Bomberman 134,250 pts  11 / 20 264
21 Bookworm 301,750 pts  1 / 12 67
22 Bow Hunter -- pts  22 / 22 148
23 Brainbots 1,030 pts  9 / 10 56
24 Brainiac 1,711 pts  19 / 30 1,027
25 Card Frenzy 31,200 pts  2 / 8 55
26 Chain Letters 5,570 pts  6 / 11 1,451
27 City Jumper: NY Bonus Edition 6 pts  1 / 10 54
28 Collapse 4,826 pts  8 / 43 2,856
29 Color Reactor 2 7,280 pts  11 / 22 1,597
30 Connect 2 83,010 pts  3 / 9 282
31 Cosmic Switch 26,950 pts  2 / 7 63
32 Crazy Cube 27,600 pts  4 / 14 107
33 Cubix Says 38 pts  1 / 8 64
34 Curse of Anubis 63,000 pts  2 / 7 43
35 Dachser -- pts  8 / 8 228
36 Dizzy 40 pts  11 / 13 242
37 Double Deuce 843,324 pts  4 / 12 334
38 Driller 350 pts  14 / 18 166
39 Flash Pegs 273 pts  10 / 22 236
40 Frog Mania 7,460 pts  7 / 16 144
41 HangARoo v2 18 pts  1 / 19 480
42 Hexxagon 30 pts  27 / 32 1,879
43 Hi-Lo 9,233 pts  2 / 6 29
44 Hot Water 5,150 pts  7 / 9 163
45 Inspector Parker 1,062 pts  4 / 12 66
46 Keno 999 pts  5 / 6 22
47 Keno 100 pts  10 / 14 58
48 Mahjongg Toy Chest 6,745 pts  4 / 4 130
49 Marble Motion 282 pts  4 / 7 80
50 Mario Capeglide 355 pts  4 / 10 56
51 Master Checkers -- pts  4 / 4 20
52 Mazed & Confused 200 pts  2 / 2 9
53 McDonalds -34,000 pts  6 / 7 88
54 Mercury Drops 185 pts  12 / 14 279
55 Mind Your Marbles 17,770 pts  1 / 20 1,046
56 Mined Out 18,675 pts  1 / 6 42
57 Numbles - Search 755 pts  1 / 4 43
58 Pool Online 1,390 pts  6 / 9 340
59 Pyramid Solitaire 1,065 pts  1 / 3 192
60 Rainman 709 pts  2 / 4 27
61 Rib Challenge 379 pts  2 / 5 16
62 Road Trip 1,443 pts  4 / 4 7
63 ScrewBall 11,365 pts  3 / 7 745
64 Super Mario Power Coins 55,550 pts  4 / 5 12
65 Tetris 149,133 pts  3 / 15 1,178
66 Tubin' on Lake Tyler 1,000 pts  6 / 6 15
Thống kê cá nhân

ngocnghech
Số lần về nhất : 9
Số lần về nhì : 8
Số lần về ba : 6
Lọt vào "Top 10" : 29
Số trò chơi đã tham gia của ngocnghech: 66
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,511
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC