Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của Apomethe
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 1-i 15,000 pts  2 / 19 167
2 4 Wheel Madness 2,770 pts  2 / 12 68
3 Add Like Mad 2,296 pts  7 / 18 407
4 AeroPlane 183 pts  1 / 15 103
5 Agent Footy 1: Chasing Change 9,000 pts  2 / 11 70
6 Alchemy II 873 pts  15 / 18 196
7 Alu`s Revenge 173,390 pts  15 / 41 1,282
8 Americas Army 84,070 pts  6 / 41 344
9 Ant Burner 8,870 pts  3 / 7 50
10 Apple Eater 2,464 pts  7 / 19 132
11 Arachnid Falls 16,500 pts  1 / 11 44
12 Arcade Animals 366 pts  3 / 14 76
13 Arkanoid Flash 133,000 pts  2 / 10 71
14 Babycal Throw 9,955 pts  3 / 12 1,672
15 Balloony 3,120 pts  9 / 25 401
16 Beat The Bugs! 4,044 pts  2 / 10 96
17 Blob Twist 23,580 pts  2 / 10 108
18 Block Down 246,340 pts  1 / 8 50
19 Blocks 8,200 pts  47 / 49 8,805
20 Bomberman 160,500 pts  8 / 20 264
21 Bomby Bomy 4,020 pts  6 / 14 175
22 Brain Force 387,600 pts  3 / 22 290
23 Brainiac -- pts  30 / 30 1,027
24 Bubble Blubb Real 8,520 pts  1 / 11 79
25 Bubble Blubbs 5,660 pts  4 / 7 51
26 Caddeva 245 pts  5 / 6 60
27 Catavacuum 12,751 pts  2 / 16 180
28 Conundrum 3D 16 pts  1 / 6 155
29 Crazy Cube 82,961 pts  2 / 14 107
30 Cubis 2 : Arcade 223,815 pts  3 / 8 62
31 Doc Ock Rampage 86,500 pts  1 / 9 55
32 Domino Pressure 31 pts  4 / 26 558
33 Drop Bloxs 5,059 pts  1 / 12 58
34 Duck Hunt 60,000 pts  2 / 13 80
35 efruitslots 6,240 pts  5 / 8 44
36 EVOLVRON 2,426 pts  1 / 7 39
37 Flash Invaders 2 112 pts  9 / 11 120
38 Flash Strike 14,680 pts  2 / 6 41
39 Frog Mania 10,020 pts  4 / 16 144
40 Fun with Lemons 16 pts  3 / 7 56
41 Gafoor The Gadha 5,040 pts  3 / 6 38
42 General Tank 6 pts  7 / 11 40
43 GoGo Pogo 46,422 pts  1 / 7 35
44 Hi-Lo 350 pts  5 / 6 29
45 Hyper Doughe 1,203 pts  2 / 6 40
46 Inspector Parker 3,260 pts  2 / 12 66
47 Keno 100 pts  9 / 14 58
48 Kung Fu Hustle 2 25,580 pts  2 / 3 23
49 Mind Me Bloody Beer 63 pts  1 / 7 38
50 Moebius Syndrome 22 pts  9 / 12 317
51 Moment Zero 56,470 pts  3 / 4 23
52 Money Money Money 29,240 pts  2 / 6 38
53 Mood Match 929 pts  4 / 10 73
54 Nemo 4,106 pts  3 / 12 97
55 Nude Runner 50,440 pts  3 / 9 56
56 Paint Ball 660 pts  2 / 8 28
57 Pepsi Pinball 4,288,230 pts  3 / 9 34
58 Pharaohs Treasure 651,500 pts  2 / 8 55
59 Pipe Mania 495 pts  1 / 5 31
60 Poux 136,700 pts  2 / 6 45
61 Prehistoric 16,138 pts  1 / 4 32
62 Quad 8,000 pts  2 / 3 16
63 Qwerty 42,970 pts  6 / 9 38
64 R.S.V.P 465 pts  6 / 7 100
65 Radial Pong 8,931 pts  3 / 16 193
66 Red Bull FluTag 109 pts  1 / 5 63
67 Rings 3,493,210 pts  2 / 3 22
68 Scope Assault 44 pts  2 / 11 38
69 Shoot 1,200 pts  2 / 18 99
70 Simon 30 pts  2 / 17 91
71 Spin Balls 612 pts  6 / 10 112
72 Star Fly 4,180 pts  1 / 3 18
73 Stress Relief Paintball 5,460 pts  7 / 23 954
74 Super Mario Power Coins 56,750 pts  3 / 5 12
75 Swap Match 4,980 pts  3 / 9 53
76 Swirl Jong 11,555 pts  2 / 3 30
77 Switchit 53,260 pts  1 / 10 97
78 Tiny Creatures 40,362 pts  2 / 6 34
79 Triclops 188,440 pts  4 / 12 130
80 Twisted Nipples 1,639 pts  3 / 8 33
81 Upside Down 144,080 pts  3 / 9 87
82 Xlight 7,985 pts  1 / 8 63
83 Zyrx 5,900 pts  2 / 5 17
Thống kê cá nhân

Apomethe
Số lần về nhất : 16
Số lần về nhì : 25
Số lần về ba : 16
Lọt vào "Top 10" : 22
Số trò chơi đã tham gia của Apomethe: 83
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,513
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC