Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của Snake
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 1-i 3,900 pts  17 / 19 167
2 Acne Be Gone 10,500 pts  9 / 20 155
3 Air Balls 524 pts  4 / 13 199
4 Air Typer 36,970 pts  4 / 18 501
5 Alchemy II 1,170 pts  11 / 18 196
6 Alphabet Soup 587 pts  11 / 14 128
7 Arcade Animals 2 77 pts  8 / 14 64
8 Arkanoid Flash 7,900 pts  6 / 10 71
9 Asteroids 1,230 pts  5 / 8 22
10 Attraction 1,416 pts  12 / 18 126
11 Banker Brokers 3,500 pts  5 / 13 62
12 Barty 750 pts  9 / 14 204
13 Beach Bobbing Bob -- pts  21 / 23 488
14 Beat The Meter 29 pts  12 / 13 113
15 Blob Twist 3,910 pts  8 / 10 108
16 Boat Blow 344 pts  1 / 6 32
17 Bomb Bandits 68 pts  4 / 6 34
18 Brainiac 1,717 pts  16 / 30 1,027
19 Bubble Bust 4,431 pts  3 / 4 22
20 Bubble Fairy 1,062 pts  5 / 7 35
21 Bunker 331 pts  13 / 17 279
22 Card Frenzy 3,700 pts  7 / 8 55
23 Chain Letters 33,510 pts  2 / 11 1,451
24 Color Reactor 2 4,105 pts  20 / 22 1,597
25 Counting The Stars 171 pts  6 / 15 92
26 Crazy Cube 33,158 pts  3 / 14 107
27 Cubefield 90,275 pts  6 / 10 31
28 Cubix Says 12 pts  4 / 8 64
29 Domino Pressure 20 pts  11 / 26 558
30 Drop Bloxs 2,025 pts  11 / 12 58
31 Exofusion 2 141,860 pts  3 / 6 11
32 Export Extreme 48,859 pts  1 / 4 9
33 Fast Food Fiasco 180 pts  5 / 6 452
34 Flash Invaders 2 137 pts  6 / 11 120
35 Flash Pegs 283 pts  5 / 22 236
36 Flower Frenzy 5,900 pts  20 / 27 1,360
37 FreeCell (Solitaire) 5 pts  9 / 13 156
38 GoGo Pogo 2,439 pts  6 / 7 35
39 Grid Game 1,391 pts  16 / 19 216
40 Hammered 7,545 pts  3 / 6 20
41 HangARoo v2 6 pts  5 / 19 480
42 HangMind 18,400 pts  1 / 2 21
43 Hatch 91 pts  5 / 13 87
44 Hexed 2,325 pts  1 / 2 17
45 Hollywood Buzz 280 pts  5 / 7 12
46 JigSaw Puzzle Dog 739 pts  1 / 6 42
47 JigSaw Puzzle Monkey 2,400 pts  2 / 6 29
48 Keno 999 pts  2 / 6 22
49 Keno 86 pts  14 / 14 58
50 Keyball 1,145,660 pts  2 / 2 4
51 LEtters 218 pts  4 / 8 161
52 Life Buoys 11 pts  4 / 4 10
53 Mahjongg 2 31,617 pts  15 / 19 19,375
54 Marble Motion 206 pts  6 / 7 80
55 Master Checkers 3 pts  3 / 4 20
56 Memory 3D 50 pts  1 / 3 14
57 Mood Match 895 pts  7 / 10 73
58 Paradise Island:Jig Saw Puzzle 126,750 pts  2 / 6 47
59 Parking Zone 2,480 pts  1 / 2 5
60 Pegz 5 pts  5 / 6 30
61 Pipe Mania 64 pts  3 / 5 31
62 Ponx 1,860 pts  3 / 4 17
63 Puzzle Maniax 2,600 pts  3 / 6 21
64 Quick Words 8,600 pts  2 / 9 211
65 Retroception 24 pts  1 / 2 6
66 Road Blocks 12 pts  3 / 4 17
67 Running Man 10 pts  1 / 5 16
68 Simon 18 pts  4 / 17 91
69 Slider Puzzle 82 pts  1 / 4 37
70 Snake 1,661 pts  7 / 29 1,290
71 Snake 3 39 pts  8 / 11 398
72 Spark Your Neurons 1,968 pts  3 / 4 31
73 Spiderman Web of Words 52,605 pts  3 / 4 159
74 Square Bear Reversi 3,232 pts  19 / 21 896
75 Squish 54 pts  10 / 10 42
76 Suds 3,977 pts  3 / 12 120
77 Switchboard 107 pts  2 / 3 5
78 Techno Bounce 2,282 pts  1 / 3 7
79 Tetris 6,609 pts  12 / 15 1,178
80 The Independent Compact Catch 682 pts  3 / 4 13
81 Wheres The Ball 1,100 pts  2 / 4 32
82 Word Race 160 pts  2 / 5 49
83 Word Slider 3,426 pts  1 / 2 11
84 Word Up 5,125 pts  1 / 4 33
85 WordZ 40 pts  1 / 3 32
Thống kê cá nhân

Snake
Số lần về nhất : 14
Số lần về nhì : 9
Số lần về ba : 13
Lọt vào "Top 10" : 32
Số trò chơi đã tham gia của Snake: 85
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,513
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC