10% bộ DNA của Plasmodium falciparum là gốc thảo mộc
http://www.newscientist.com/news/news.jsp?...p?id=ns99992874
việc dùng thuốc diệt cỏ để chữa sốt rét đã được thử nghiệm ở Gabon, Phi Châu . Sau 48 tiếng sau khi dùng thuốc, sinh thể này đã được loại trừ trong 23 bệnh nhân
http://www.newscientist.com/news/news.jsp?...p?id=ns99993179