Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Mỗi Ngày 1 Chữ Cái
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
tdna
Nào ,em ra tay đầu tiên :

A : Anh admin ảo ảnh ,ác , ăng ẳng .clap.gif clap.gif
B : Bé bồng bông bán bánh bên bờ biển bị bọn bộ binh bắng bể bụng ,Bu (Ubu) bèn băng bó bé ,Bu bóp b. bé .Bé bực ,bé bóp Bu . clap.gif clap.gif
C : Chồng chị chết chị chưa chôn
Chị chờ chuối chín chị chôn cho chồng
Chanh chua chuối chát chằng chằng
Chẳng còn chi cả chị cry cho chồng
D: ...... artist.gif artist.gif artist.gif
yuyu
QUOTE(Trạch Văn Đoành @ Sep 25 2003, 10:24 PM)
Nào ,em ra tay đầu tiên :

A : Anh admin ảo ảnh ,ác  , ăng ẳng .clap.gif  clap.gif
B : Bé bồng bông bán bánh bên bờ biển bị bọn bộ binh bắng bể bụng ,Bu (Ubu) bèn băng bó bé ,Bu bóp b. bé .Bé bực ,bé bóp Bu . clap.gif  clap.gif
C : Chồng chị chết chị chưa chôn
      Chị chờ chuối chín chị chôn cho chồng
      Chanh chua chuối chát chằng chằng
      Chẳng còn chi cả chị cry cho chồng
D: ......  artist.gif  artist.gif  artist.gif

D: Dương dâu dà dồi dưng dất dê, Dương dan díu dới Dung dàn dời, Dung - Dương dập dà, dập dình ,dung dăng, dung dẻ, dạt dào, da diết , dáo dác , du dương ...dù Dương dất dan, Dung dất dại dà dất dô diên laugh1.gif ... dưng Dung Dương dẫn dạt dào, da diết , du dương ....dài dài ...dì Dương dất dài, Dung dất dộng ...dân gian dì dầm dưng Dung Dương dẫm dưới dân dan dì da diện Dung Dương dất dày dà dất dai ! laugh1.gif
Đ: Đêm đông Đòanh đốt đèn đi đâu đấy ? Đi đái đây ! laugh1.gif
Đèn đổ, đêm đen đặc, Đòanh đờ đẫn đếch đái được ! laugh1.gif Đòanh đành đứng đợi đây đem đèn đến để đi đái ! laugh1.gif
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.